04.09.1994. – Počela operacija “Breza '94”

breza 1994 0“Breza '94” je naziv za vojnu operaciju koju je pokušao izvesti 1. krajiški korpus VRS u vremenskom periodu od 4. septembra do 12. septembra 1994. godine protiv 5. korpusa Armije BiH i posebno protiv 505. bužimske brigade koja je bila udarna pesnica 5. korpusa. Operaciju je lično vodio general VRS Ratko Mladić.

Cilj operacije

Navodi iz zarobljenih vojnih dokumenata generala VRS Ratka Mladića govore o probijanju linija 5. korpusa i slomu 505. bužimske viteške brigade.
Continue reading “04.09.1994. – Počela operacija “Breza ‘94””

03.09.1993. – Srpske snage srušile Dolačku džamiju

dzamijaU malom mjestu zvanom “Dolac” blizu Banja Luke, prije agresije na Bosnu i Hercegovinu, nalazila se jedna vrlo lijepa džamija s drvenom munarom, koju su Banjalučani  zvali Dolačka džamija. Uz tu džamiju je bio veliki harem (groblje) sa dosta starih nišana (bašluka) koji su stršili iz zemlje kao kakvi stećci sa velikim turbanima. Ti nišani-bašluci su vjerovatno iz turskog vremena, a možda i iz austrougarske okupacije BiH.

Continue reading “03.09.1993. – Srpske snage srušile Dolačku džamiju”

01.09.1992. – Formiran Prvi korpus Armije RBiH

Prvi korpusPrvi korpus Armije RBiH, je bio jedan od sedam korpusa u sastavu Armije RBiH. Zona odgovornosti Prvog korpusa tokom srpske i hrvatske agresije na BiH bilo je područje Sarajeva. Kako je Sarajevo bilo pod opsadom srpske vojske 1425 dana, koja je jedno vrijeme sarađivala i sa jedinicama HVO-a iz Kiseljaka pod komanadom ratnog zločinca Ivice Rajića, Prvi korpus je imao primarni zadatak da spriječi upad srpskih jedinica u Sarajevo.
Continue reading “01.09.1992. – Formiran Prvi korpus Armije RBiH”

01.09.1992. – Formirana 111./221. bbr Gračanica

Dvjesto dvadeset prva Gracanica15. aprila 1992. godine formirana su četiri rejonska štaba i prištapske jedinice: Odred TO, Protiv-diverzantski vod, Pozadinska baza i Komanda stana. 26. avgusta 1992. godine formirana je Taktička grupa 2 (TG-2), a u sastavu je imala 109. brdsku brigadu Doboj-Istok, 111. brdsku brigadu Gračanica i jedinice bivšeg OpŠTO. U periodu od juna do septembra 1992. godine vrši se preformiranje jedinica OpŠTO Gračanica i formira se 111. brdska brigada Gračanica (01. septembra 1992. godine).
Continue reading “01.09.1992. – Formirana 111./221. bbr Gračanica”

01.09.1992. – Formirana 511. slavna brdska brigada

Petsto jedanaesta slavna brdska511. slavna brdska brigada je formirana 1. septembra 1992. godine kao 111. bosanskokrupska pješadijska brigada u mjestu Pištaline kod Bosanske Krupe s ciljem odbrane slobodnih teritorija od agresora. Brigada je djelovala u sastavu Petog korpusa Armije RBiH. Brigada tokom svog postojanja ni u jednom trenutku nije imala problema sa brojnom popunjenošću ali je glavni problem ove brigade kao i uostalom i čitave Armije Republike Bosne i Hercegovine predstavljao problem nedostatak oružja i vojne opreme. Pa i uprkos tome njen doprinos tokom rata u Bosni i Hercegovini je bio izuzetno značajan i velik.
Continue reading “01.09.1992. – Formirana 511. slavna brdska brigada”

30.08.1992. – Počinjen prvi masakr na Alipašinom Polju

alipasino poljeMasakri na Alipašinom Polju je naziv za nekoliko masakara počinjenih od strane srpske vojske (VRS i JNA) tokom opsade Sarajeva.

Prvi masakr na Alipašinom Polju se dogodio 30. augusta 1992. na Trgu solidarnosti do broja 14 (pijaca), kada je granata ispaljena sa srpskih položaja ubila jedanaest civila.
Continue reading “30.08.1992. – Počinjen prvi masakr na Alipašinom Polju”

30.08.1995. – Počela operacija “Namjerna sila”

namjerna silla1Operacija Namjerna sila (eng. – Operation Deliberate Force) je bila vojna intervencija međunarodne zajednice sa NATO savezom i SAD-om na čelu koja je ima za cilj da onemogući vojni arsenal Srba u ratu u Bosni i Hercegovini, a koji su prijetili i/ili napadali UN-ove ” sigurnosne zone ” u BiH.
Continue reading “30.08.1995. – Počela operacija “Namjerna sila””

27.08.1992. – Londonska konferencija: Izjava o Bosni i Hercegovini

londonska konferencija27. augusta 1992. godine u Londonu je završena dvodnevna konferencija o bivšoj Jugoslaviji.

Sudionici Londonske konferencije o bivšoj SFRJ osuđuju neprekidno nasilje u BiH i nastojanja da se teritorij stekne uporabom sile.
Continue reading “27.08.1992. – Londonska konferencija: Izjava o Bosni i Hercegovini”

27.08.1992. – Četvorica pripadnika Armije RBiH ubili 25, a ranili 80 goraždanskih Srba

Kukavice 199227. augusta 1992. godine četvorica pripadnika Armije RBiH ubili su 25, a ranili 80 goraždanskih Srba, uglavnom civila, koji su u vozilima bježali pred ofanzivom Armije RBiH prema Rogatici.

20. augusta 2014. godine Sud Bosne i Hercegovine je u potvrdio optužnicu po kojoj se nekadašnji komandir Diverzantskog voda Armije BiH Muhamed Šišić i bivši pripadnici tog voda Emir Drakovac, Aziz Šuša i Tarik Šišić terete za napad na civile u selu Kukavice.
Continue reading “27.08.1992. – Četvorica pripadnika Armije RBiH ubili 25, a ranili 80 goraždanskih Srba”