18.5.1992. – Visoko: Zaustavljanje i razoružavanje JNA kolone u Mačuhu

macuhDana 18.05.1992. godine zaustavljena je marševska kolona Jugoslovenskearmije koja je napustila kasarnu Bilmišće u Zenici, u tjesnacu Mačuh, općina Visoko, kod sela Donja Papratnica i Dobrinje, na putu Kakanj – Visoko.
Naređenje iz Sarajeva je bilo da se ova kolona propusti.
U koloni je bilo oko 400 vojnika i starješina, više desetina vojnih i teretnih civilnih vozila u kojima je prevoženo formacijsko naoružanje, municija i oprema.

Zasjedu je napravila Manevarska četa SJB Visoko ( 35 pripadnika) kojoj je u posrednom sadejstvu bilo još i 245 boraca ostalih jedinica OpŠTO Visoko a pridružile su se i jedinice OpŠTO Kakanj i HVO Kakanj (oko 100 pripadnika).
Na kolonu se nije oružano djelovalo, nego je oduzeta izvjesna količina oruđa i oružja, te municije, u čemu su jedinice branioca BiH oskudjevale.

Jedinice OpŠTO Kakanj su zaplijenile: 100 pušaka, 10 pištolja, 3 topa B-1 76 mm, dosta municije, jednu cisternu za gorivo, 1 kamion TAM, 1 motorno vozilo.
HVO Kakanj nastupao je samostalno – nema podataka šta su zaplijenili.

Jedinica OpŠTO Visoko, Manevarska četa SJB Visoko (kasnije “Tufina četa”), koja je izvršila zaprečavanje puta i zaustavljanje kolone, zaplijenila je: 750 automatskih pušaka, 90 pištolja, 2 haubice H-105 mm, 3 protiv-avionska topa PAT 20/3 mm, 50 “Zolja”, 36 lansera RBR 90 mm, veću kolićinu razne municije, 2 motorna vozila TAM-150, 2 motorna vozila “Pinz gauer”, 1 šleper “Raba”, 5 IC uređaja.

Oko 400 vojnika i stariješina bilo je kratkotrajno zadržano u vozilima ali odmah i pušteno da nastave put do okupiranih teritorija općine Ilijaš i dalje, gdje su paravojnoj Ilijaškoj brigadi ostavili sve ostalo naoružanje, municiju i opremu.

Srpsko stanovništvo (i lokalna naoružana paravojna jedinica SDS) u Bilješevu, općina Kakanj, izašlo je pred kolonu da je pozdravi a za uzvrat su dobili tražene količine municije i naoružanja.  Kolonu je pozdravljalo i pobunjeno srpsko stanovništvo u Donjoj Zimči i Čekrčićima, općina Visoko.

www.veterani.ba/www.magazinplus.eu