“Moševačka bitka 1994” – Elvedin Lepić i zaboravljeni heroji

Moševačko brdo samo je jedna od kota Čemerske planine – Nišičkog platoa. Na Moševačkom brdu živote su ostavili i visočki heroji, i to baš u maju 1994. godine.Dok se populisti i politikanti visočke zbilje prenemažu u manifestacionističkim ujdurmama, zaboravom se ispračaju značajni datumi i ličnosti iz skorije nam prošlosti. Raznoraznim manifestacionizmima se zadovoljava forma i troše poreski novci, fabrikuju novi “ratni analitičari” i društveno referentni faktori.

Elvedin Lepić i drugi heroji visočkih ratnih formacija su svoje živote posijeli širom BiH, između ostaloh i po padinama Čemerske planine.

***

Lepic_Elvedin_19.05.

Lepić Evelin (1964 – 1994)

Rođen 24.09.1964. godine u Visokom, nastanjen u Poriječanima – Visoko. Pripadnik jedinica Armije BiH od 17.05.1992. godine. Poginuo 19.05.1994. godine u rejonu Moševačko brdo – Ilijaš, kao pripadnik 321. bbr., MOS „Abdul Latif“. Proizveden u čin kapetana. Ukopan 21.05.1994. godine na mezarju u Grđevcu – Visoko.

***

Na Čemerskoj planini u perodu od 18. do 28. maja 1994. godine, odvijala se jedna od težih borbi za pripadnike Armije Republike BiH.
Visočke ratne formacije su tokom rata u BiH sudjelovale na mnogobrojnim ratištima, između ostlog i tokom žestokih borbi na Čemerskoj planini.
Cilj Vojske Republike Srpske bio je zauzeti teritorije Čemerske planine i ako je moguće grad Brezu, je bio bolje osigurati komunikaciju koja je povezivala zapadna predgrađa Sarajeva, koja su držali Srbi, i područje Pala i Romanije.

magazinplus.eu

Bosanski Srbi u napadu – Čemerska planina, maj 1994

(izvor: Balkan Battlegrounds: A Military History of the Yugoslav Conflict, 1990-1995, str. 234, 237-238; The Central Intelligence Agency)

Dok je Bosanska Armija završavala svoju uspješnu operaciju kod Kladnja, VRS se pripremala kako za kontranapad na tom području tako i za novi napad 35 kilometara jugoistočno na području Čemerske planine i Nišičke visoravni. Cilj tog novog napada, kojim je trebalo zauzeti teritorije Čemerske planine i ako je moguće grad Brezu, je bio bolje osigurati komunikaciju koja je povezivala zapadna predgrađa Sarajeva, koja su držali Srbi, i područje Pala i Romanije. Nakon ojačanja jedinicama iz 1.Krajiškog Korpusa i koncentrisanja vlastitih elitnih jurišnih jedinica, Sarajevsko-Romanijski korupus generala Stanislava Galića je počeo svoj napad 18. maja. Ipak i nakon čitave sedmice borbi Sarajevsko-Romanijski korpus nije uspio odbaciti jedinice Karavelićevog 1. Korpusa koje su nadzirale cestovnu komunikaciju. Bitka se završila 27/28 maja bez bilo kakvog napredovanja Srpskih snaga. 97

maj 1994 godine

magazinplus.eu