Pogledajte potresne ratne snimke Britanskog bataljona iz Ahmića /VIDEO/

Danas se obilježava 27 godina od zločina u Ahmićima. Prošle godine je predstavljan interaktivni narativ pod nazivom: „Ahmići: 48 sati pepela i krvi“, koji podseća na strašni zločin koji se dogodio 16. aprila 1993. godine, u Lašvanskoj dolini.

Continue reading “Pogledajte potresne ratne snimke Britanskog bataljona iz Ahmića /VIDEO/”

Na zločinu u Ahmićima Haški tribunal je utvrdio da je R Hrvatska izvršila agresiju na R BiH

Ahmići – sjećanje na stravični zločin protiv čovječnosti

Na primjeru zločina u Ahmićima Haški tribunal je utvrdio da je i Republika Hrvatska izvršila agresiju na Republiku Bosnu i Hercegovinu.

Continue reading “Na zločinu u Ahmićima Haški tribunal je utvrdio da je R Hrvatska izvršila agresiju na R BiH”

Dan kada je cijeli svijet odao priznanje antifašističkoj borbi Armije RBiH

U proteklom ratu sve zaraćene strane i vojske počinile su zločine. Neke su počinile genocid, nekima je presuđeno za UZP, neke su opet, također, počinile zločine nad nevinima.

Continue reading “Dan kada je cijeli svijet odao priznanje antifašističkoj borbi Armije RBiH”

14. april 1994. – Brigade iz Visokog, Kiseljaka i Fojnice oslobađaju dijelove Čemerske planine i Nišićke visoravni

Izviđačko-diverzantska četa iz Visokog oslobodila Veliki i Mali Hum te sela Zišci i Brda.

Brigade iz Visokog, Kiseljaka i Fojnice 14. aprila  oslobađaju Veliki i Mali Hum, selo Zišci i Brda, te Rakoč i Moševačko brdo 4. maja 1994. Nakon uspješno izvedenih operacija i oslobađanja teritorija na Čemerskoj planini i Nišićkoj visoravni, visočke se brigade raspodjeljuju po oslobeđnim teritorijama u svrhu odbrane istih.

Continue reading “14. april 1994. – Brigade iz Visokog, Kiseljaka i Fojnice oslobađaju dijelove Čemerske planine i Nišićke visoravni”

09.04.1992. – Formirana 504. brdska brigada

Petsto cetvrta bbr504. brdska brigada je brigada koja je za vrijeme rata u Bosni i Hercegovini bila u sastavu Petog korpusu Armije RBiH. Osnovana je 9. aprila 1992. godine u selu Kovačević, Cazin, kao 101. samostalna muslimanska krajiška brigada.

Historija

Neposredno pred početak rata u Bosni i Hercegovini dolazi do formiranja raznih dobrovoljačkih odreda kao odgovor na otvorenu agresiju. Početak rata samo ubrzava i intenzivira ovaj proces. Tako je u Kovačevići, selu u općini Cazin, 9. aprila 1992. godine formirana brigada koja je prvobitno nazvana 101. samostalna muslimanska krajiška brigada. Brigada je formirana na osnovu dogovora Političkog savjeta Cazina i Bužima. Za komandanta brigade je postavljen Edin Dizdarević a za načelnika štaba Beširević Bahrudin. 101. brigada je bila prva formirana brigada na teritoriji bihaćkog okruga. Reorganizacijom korpusa, 1. aprila 1993. godine, brigadi je promijenjen naziv u 504. brdska brigada a sa tim nazivom dočekala je kraj rata.

Priznanja

Dvojica starješina ove brigade su dobitnici najvišeg pojedinačnog priznanja Armije RBiH Zlatnog ljiljana.

08.04.1992. – Predsjedništvo BiH ukida dotadašnji republički štab Teritorijalne odbrane

Alija_Izetbegovic_131400829Predsjedništvo BiH ukida dotadašnji republički štab Teritorijalne odbrane i donosi odluku o formiranju Štaba Teritorijalne odbrane Republike BiH. Predsjednišvo BiH također je odlučilo da zvanični pivremeni znak svih pripadnika Teritorijalne odbrane BiH bude bosanski grb štitastostog oblika plave boje, presječen bijelom dijagonalom, sa po tri zlatnožuta ljiljana u svakom polju. Za komandanta Štaba Teritorijalne odbrane imenovan je pukovnik Hasan Efendić, a za načelnika štaba pukovnik Stjepan Šiber. Za glavnog operativca imenovan je general Jovan Divjak.

Visoko “92: Proglašenje vanrednog stanja – Mobilizacija Ratnog štaba TO i PDV

slika06.04.1992. godine – proglašeno je vanredno stanje na području općine Visoko.

Na sastanku mirnodopskog OpŠTO Visoko održanom 04.04.1992. godine dogovoreno je da se 06.04.1992. godine izvrši pozivanje pripadika tadašnjeg Ratnog štaba TO. Na istom sastanku je donesena odluka o mobilizaciji PDV (protiv-diverzantskog voda), koji je od 06.04.1992. godine predpočinjava SJB Visoko. Odlukom SO Visoko o proglašenju vanrednog stanja (06.04.1992.), a u skladu sa Naređenjem Štaba TO RBiH o obezbjeđenju vitalnih organa.
Continue reading “Visoko “92: Proglašenje vanrednog stanja – Mobilizacija Ratnog štaba TO i PDV”