U Misoči obilježen 23. maj – Dan kakanjskih dobrovoljaca “Breza i Misoča 92” (foto)

U znak poštovanja prema herojstvu kakanjskih dobrovoljaca pokazanom u vrijeme odbrane ilijaškog naselja Misoča, u Kaknju i Ilijašu se 23. maj, dan kada su 1992. godine dobrovoljci iz Kaknja otišli u Misoču, obilježava kao Dan kakanjskih dobrovoljaca “Breza i Misoča 92”.

Continue reading “U Misoči obilježen 23. maj – Dan kakanjskih dobrovoljaca “Breza i Misoča 92” (foto)”

Formiran Drugi krajiški korpus Vojske Republike Srpske

Drugi krajiski korpus VRSDrugi krajiški korpus je bio jedan od sedam korpusa Vojske Republike Srpske. U prosjeku je u svom sastavu imao 9.000-14.000 vojnika, a po formaciji je trebalo da ima 24.000 boraca.

HIstorija

Drugi krajiški korpus je osnovan odlukom Glavnog štaba (Generalštaba) Vojske Republike Srpske 19. maja 1992. godine. Korpusom su komandovali general Radivoje Tomanić i general Grujo Borić. Zona koju je korpus branio je obuhvatala 16 zapadnokrajiških opština Republike Srpske. Oko 2.000 boraca ovoga korpusa je poginulo.

Tokom 1992. godine, u korpusu je bilo 11.500 vojnika. Uslijed ranjavanja, pogibje i osipanja, taj će se broj smanjiti za 1.000-2.000 boraca.

Sastav

Drugi krajiški korpus u svom sastavu je od 1992-1994 imao artiljerijski divizion sa haubicama 122mm i 155mm kojim je komandovao kapetan prve klase Dragomir Popović. U zimu 1994. artiljerijski divizion je rasformiran i integrisan u Drugi artiljerijski mješoviti puk. Drugi mešoviti artiljerijski puk (2.map)je raspolagao sa 20 topova 130mm, 6 haubica 122mm D-30 J, 4 VBR Plamen i 4 VBR Oganj. U puku je tokom rata bilo 300 boraca. Pukom je zapovijedao potpukovnik Simo Despanić.

Jedinice korpusa

Komanda korpusa,
2. Bataljon Vojne policije,
2. Bataljon Veze,
172. Autotransportni bataljon,
2. Sanitetski bataljon,
2. Izviđačko-diverzantski odred,
2. Mješoviti artiljerijski puk PVO,
2. Laki artiljerijski puk PVO,
2. Inžinjerijski puk,
2. Mješoviti protivoklopni artiljerijski puk,
7. Kupreško-šipovska brigada,
15. Bihaćka pješadijska brigada,
1. Drvarska laka pješadijska brigada,
3. Petrovačka laka pješadijska brigada,
5. Glamočka laka pješadijska brigada,
9. Grahovska laka pješadijska brigada,
11. Krupska laka pješadijska brigada,
17. Ključka laka pješadijska brigada,
21. Samostalni oklopni bataljon

Zašto su svi naši heroji mrtvi?

Volio bih da nam simbol četverogodišnje borbe i otpora nije „tunel”! Volio bih da na vojnim svečanostima nema političara, privrednika i „zaslužnih”, pogotovo onih koji nisu bili borci; volio bih da nema ni onih koji su „svoj doprinos našoj borbi dali na neki drugi – svoj – način! Volio bih da je prvi red vojne svečanosti pun živih heroja, drugi red pun pravih prvoboraca, treći pun ratnih veterana…

Ponavljamo tekst iz 2015. godine
Autor: Edin Urjan KUKAVICA

Continue reading “Zašto su svi naši heroji mrtvi?”