Na današnji dan poginuo Subaša Safet (1966 – 1992)

Subasa_Safet_16.06.Subaša Safet (1966 – 1992)

Rođen 05.07.1966. godine u Šošnjama – Visoko, gdje je i živio. Pripadnik jedinica Armije BiH od 15.05.1992. godine. Poginuo 16.06.1992. godine u rejonu Mandino brdo – Visoko, na dužnosti komandira čete 2. odreda OpŠTO. Proizveden u čin kapetana. Ukopan 19.06.1992. godine na mezarju u Šošnjama – Visoko. Posthumno je dobitnik priznanja “Zlatni ljiljan”.

Na današnji umro Tabak Suad (1966 – 1993)

Tabak_Suad_16.06.Tabak Suad (1966 – 1993)

Rođen 21.10.1966. godine u Srhinju – Visoko, gdje je i živio. Pripadnik jedinica Armije BiH od 20.08.1992. godine. Ranjen 10.06.1993. godine u rejonu Golo brdo – Visoko, kao pripadnik MOS “Abdul Latif”. Podlegao ranama 16.06.1993. godine u RMC Zenica. Proizveden u čin narednika. Ukopan 17.06.1993. godine u Topuzovom polju – Visoko.

16.06.1992. – Jedinica OpŠTO Visoko napada jedinica SCA u rejonu sela Vrelo

ratna akcija2Napad jedinica OpŠTO Visoko na jedinicu SCA u rejonu sela Vrelo, općina Visoko, dogodio se 16.06.1992. godine. Izvele su ga jedinice OpŠTO Visoko (Manevarska četa u napadu i jedinica RjŠTO u sadjejstvu). Pokušalo se ovladati rejonom sela Vrela, općina Visoko, kojeg su posjedale jedinice Ljubničkog bataljona Ilijaške brigade SCA. Napad je bio neuspješan. Jedinice u napadu su imale 2 poginula i 3 teško ranjena borca. Nepoznati su gubici jedinica agresora.
Continue reading “16.06.1992. – Jedinica OpŠTO Visoko napada jedinica SCA u rejonu sela Vrelo”

Na današnji dan poginuo Bajraktarević Amir (1966 – 1992)

Bajraktarevic_Amir_16.06.Bajraktarević Amir (1966 – 1992)

Rođen 26.01.1966. godine u Visokom, nastanjen u Brezi. Pripadnik jedinica Armije BiH od 20.04.1992. godine. Poginuo 16.06.1992. godine u mjestu Krčevine – Visoko, kao pripadnik OpŠTO – Tufina četa. Ukopan 18.06.1992. godine na mezarju u Brezi. Posthumno je dobitnik priznanja “Zlatna policijska značka”.

16.06.1995. – Armija RBIH počinje seriju napada u cilju proboja iz Sarajeva

ARBIHgrbReagujući na granatiranje grada, Armija RBIH počinje seriju napada u cilju proboja iz Sarajeva. S druge strane obruča oko Sarajeva počinje napad i jedinica Armije BiH iz srednje Bosne. Nakon početnih uspjeha jedinice Armije BiH vraćene su na polazne položaje. Continue reading “16.06.1995. – Armija RBIH počinje seriju napada u cilju proboja iz Sarajeva”