03.10.1991. – Započelo formiranje 153. brigade HV

sto trideset peta153. brigade HV – Velika Gorica je mobilizirana kao 10. brigada TO (Teritorijalne obrane). Mobilizacija se provodila od 03. do 10. oktobra 1991. godine. Odmah po mobilizaciji zauzima položaje na lijevoj obali rijeke Kupe na širem području Pokupskog. Potom dijelom snaga sudjeluje u blokadi vojarni „Pleso“ i „Maršal Tito.“ Dana 26. i 27. oktobra 1991. godine, dijelom snaga prelazi rijeku Kupu u Letovaniću preko pontonskog mosta i zauzima položaje kod sela Slana, koji su u tom trenutku najistureniji položaji HV na cijeloj Banovini.
Continue reading “03.10.1991. – Započelo formiranje 153. brigade HV”

Zapis kakanjskog borca sa ratišta u Visokom: Jeribasma na Ginju

Znate li gdje je Ginje? Vjerujem da vas većina ne zna. Da ne bi ovog rata, vjerovatno ni ja ne bih znao.Ali, kada god probeharaju jeribasme, ili se okite krupnim, sočnim plodovima, ja se sjetim jedne stare jeribasme na Ginju i čovjeka koji ih je neobično volio. Sjetim se i nekih jako dobrih ljudi koji su živjeli na Ginju i nadam se da i sada tamo žive. Continue reading “Zapis kakanjskog borca sa ratišta u Visokom: Jeribasma na Ginju”

02.10.1991. – Formirana 150. brigada HV

Sto pedeseta HV150. brigada Hrvatske vojske je ustrojena 12. augusta 1991. godine, kao 7. brigada TO Črnomerec. Mobilizacija Brigade izvršena je 2. oktobra 1991. godine. Kroz Brigadu je od 1991. do 1995. prošlo – mobilizirano 5500 pripadnika – v/o.
U 1991. brigada je s jednom pješačkom bojnom sudjelovala zajedno sa snagama obrane Jastrebarskog u blokadi vojarne 4. okbr JNA do odlaska neprijateljskih snaga iz RH.
Continue reading “02.10.1991. – Formirana 150. brigada HV”

01.10.1991. – Prvi napad JNA na teritoriju BiH

JNAJedinice Jugoslovenske Narodne Armije (JNA) i rezervisti iz Crne Gore, 01. oktobra 1991. godine, napali su i opljačkali, zapalili i do temelja uništili  sela, Hrasno i Ravno u južnoj Hercegovini. Sela su bila naseljena uglavnom hrvatskim stanovništvom. Napad na ova sela, bio je prvi oružani napad JNA na teritoriju Bosne i Hercegovine, koji se tada tretirao kao dio strateškog plana za okupaciju Dubrovnika.
Continue reading “01.10.1991. – Prvi napad JNA na teritoriju BiH”

01.10.1991. – Počela opsada Dubrovnika

dubrovnik opsadaOpsada Dubrovnika naziv je ratnih operacija koje su se odvijale tokom Domovinskog rata od Prevlake i Konavala na istoku fronta i grada Dubrovnika, do Dubrovačkog primorja na zapadu fronta. Napad na ovaj dio Hrvatske izvele su kombinovane snage JNA, JRM i Ratnog vazduhoplovstva i protivvazdušne odbrane SFRJ, potpomognute pripadnicima teritorijalne odbrane Crne Gore, Istočne Hercegovine i četničkim dobrovoljnim jedinicama.
Continue reading “01.10.1991. – Počela opsada Dubrovnika”

01.10.1991. – Bitka za Čepikuće

CepikuceBitka za Čepikuće je naziv ratne operacije obrane Dubrovnika na zapadnom dijelu dubrovačke općine tijekom Domovinskog rata.

Uvod

Čepikuće su selo u općini Dubrovačko primorje u neposrednoj blizini granice s Bosnom i Hercegovinom. Selo je smješteno uz cestu koja od Slanog na jugoistoku i sela Lisca na jugozapadu vodi prema sjeveroistoku i bosanskohercegovačkim selima Trebimlja i Ravno.
Continue reading “01.10.1991. – Bitka za Čepikuće”

01.10.1992. – Formirana 2. Viteška brdska brigada

Druga viteska brdska2. Viteška brdska brigada formirana je 1.10.1992. godine, od već postojećih jedinica: 15. pješačke brigade TO Novi grad, koja je osnovana 01.07.1992. godine i prvog samostalnog bataljona Okružnog štaba odbrane Sarajevo koji je formiran 19.05.1992. Brigada je formirana na prostoru opštine Novi Grad Sarajevo, u naseljima Buća potok, Boljakov Potok, Briješće i Sokolje, a Naredbom ŠVK OS RBiH, proglašena je Viteškom, među prvim brigadama u Republici BiH.

01.10.1992. – Formirana 2. Viteška motorizovana brigada

Druga viteska motorizovana brigada2. Viteška motorizovana brigada je bila brigada u sastavu Prvog korpusu Armije RBiH.

Historija

19. maja 1992. godine formira se Prvi samostalni bataljon Okružnog štaba odbrane Sarajevo dok se od drugih uspostavljenih jedinica 1. jula 1992. godine formira 15. pješadijska brigada TO Novi grad. Na organizovanju i formiranju ovih jedinica u sarajevskim naseljima Buća potok, Boljakov Potok, Briješće i Sokolje, pored ostalih veliku ulogu odigrao je Safet Zajko.
Continue reading “01.10.1992. – Formirana 2. Viteška motorizovana brigada”

Na današnji dan poginuo Koprljak Mustafa (1945 – 1992)

Koprljak Mustafa (1945 – 1992)

Rođen 03.10.1945. godine u Visokom, gdje je i živio. Pripadnik jedinica Armije BiH od 17.04.1992. godine. Ranjen 07.09.1992. godine u rejonu Prijeko – Visoko, kao pripadnik OpŠTO – Visoko. Podlegao ranama 29.09.1992. godine u RMC Zenica. Ukopan 01.10.1992. godine na mezarju “Varoško polje” Visoko.