11.02.1995. – “Daily Telegraph”: SAD neprekidno nadziru aktivnosti na ratištima u BiH koristeći špijunske bespilotne avione

dialy telegraph“Daily Telegraph” piše da SAD neprekidno nadziru aktivnosti na ratištima u BiH koristeći špijunske bespilotne avione, koji polijeću sa hrvatskog ostrva Brač. Prema izvještaju, tamo se nalazi ekipa od 20 Amerikanaca zaduženih za operaciju «savršeni pogled» u okviru koje se neprekidno nadziru aktivnosti na frontovima u BH, sredstva veze i linije komunikacija svake od zaraćenih strana.

11.02.1993. – Formirana 210./281. viteška “Nesib Malkić” Živinice

Dvjesto deseta nesib malkic zivinice210./281. viteška oslobodilačka brigada “Nesib Malkić” Živinice je bila brigada 2. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu. Osnovana je 11. februara 1993. godine i u njen sastav su ušli već iskusne jedinice: Sprečanski, Dubravski i Živinički bataljon. Najveći broj vojnika je bio sa područja Živinica, ali u Sprečanskom bataljonu bilo je i boraca sa područja Kalesije. Za svoje zasluge u odbrani države brigada je proglašena “viteškom”, a njen prvi komadant Nesib Malkić odlikovan je Ordenom heroja oslobodilačkog rata. Nakon njegove pogiblje, brigada je nazvana po njemu.
Continue reading “11.02.1993. – Formirana 210./281. viteška “Nesib Malkić” Živinice”

Na današnji dan umro Aščerić Esad (1954 – 1993)

Asceric_Esad_11.02.Aščerić Esad (1954 – 1993)

Rođen 28.07.1954. godine u Priboju u Crnoj Gori, nastanjen u Ozrakovićima – Visoko. Pripadnik jedinica Armije BiH od 20.04.1992. godine. Ranjen 09.02.1993. godine kao pripadnik OpŠTO – 2. PDO. Podlegao ranama 11.02.1993. godine u RMC Zenica. Ukopan 12.02.1993. godine na mezarju “Rosulje” u Arnautovićima – Visoko. Posthumno je dobitnik priznanja “Srebrena policijska značka”.

08.02.1993. – Formirana 204./374. sbbr Teslić

Tristo sedamdeset cetvrtaOpćinski štab TO Teslić formiran je 19. maja 1992. godine sa sjedištem u Kamenici. Na dužnosti komandanta OpŠTO Teslić-Kamenica, bili su Ivica Babić, Husein Hajdarević te Himzo Đogić. Štab je objedinio inače usitnjene jedinice TO čiji je broj u ovoj fazi iznosio od 600 do 700 boraca, računajući i okruženu jedinicu TO u selu Hranković. Općinski štab TO sa dva odreda TO i HVO jedinicom Komušima je uspostavio liniju odbrane u slobodnim selima teslićke općine: Studenci – Slatina Komušina – Kamenica – Rajševa. Uporedo sa formiranjem jedinica TO formirano je i Ratno predsjedništvo općine, Ratna bolnica, te humanitarne organizacije „Merhamet” i „Karitas”.
Continue reading “08.02.1993. – Formirana 204./374. sbbr Teslić”

08.02.1993. – Formirana 203./373. mlbr “Doboj-Bosna”

Dvjesto treca slavna mtbrOpćina Doboj-Jug formirana je 21. marta 1998. godine na slobodnim prostorima općine Doboj, u međurječju Bosne i Usore. Površina općine iznosi oko 11,5 km2, sa nešto većim naseljenim mjestima Mravići i Matuzići. Istog dana kad je okupiran Doboj (03. maja 1992. godine) formiran je štab TO Doboj sa sjedištem u Alibegovcima. U svom sastavu je imao dva voda rezervne policije i četiri odreda: Odred TO Doboj, Odred TO Bosna, Odred TO Usora i Odred TO Gradina. Početkom 1993. godine od ovih jedinica formiraju se dva združena odreda: Združeni odred Doboj i Združeni odred Bosna.
Continue reading “08.02.1993. – Formirana 203./373. mlbr “Doboj-Bosna””

08.02.1995. – SB UN je podržao plan grupe «Z-4» za razrješenje spora između samozvane RSK i Hrvatske

un08. februara 1995. godine SB UN je podržao plan grupe «Z-4» za razrješenje spora između samozvane RSK (Samozvana Republika Srpska Krajina) i Hrvatske i pozvao obje strane da pristupe pregovorima.
Na vanrednom zasjedanju skupštine samozvane RSK donijeta je odluka da se zamrznu svi pregovori s Hrvatskom dok ona ne povuče odluku o otkazivanju mandata UNPROFOR-u. Prihvaćen je i prijedlog da se uvede stanje neposredne ratne opasnosti.