Na današnji dan poginuo Kubura Mustafa (1968 – 1992)

Kubura_Mustafa_30.06.Kubura Mustafa (1968 – 1992)

Rođen 07.06.1968. godine u Ričici – Kakanj, nastanjen u Hlapčevićima – Visoko. Pripadnik jedinica Armije BiH od 27.04.1992. godine. Poginuo 30.06.1992. godine u rejonu Smreke – Visoko, kao pripadnik OpŠTO – 1. odred. Proizveden u čin narednika. Ukopan 02.07.1992. godine na mezarju “Debeli nišan” u Hlapčevićima – Visoko.

 

30.06.1992. – Formiran Posadni bataljnon policije Visoko

AbdulahAhmicPBPNaredbom Vrhovne komande oružanih snaga BiH 30.06.1992. godine formiran je Posadni bataljnon policije Visoko kojeg sačinjava rezervni sastav policije. Bataljon počinje da djeluje 01.07.1992. godine formiranjem komande bataljona u čiji sastav ulaze:
Continue reading “30.06.1992. – Formiran Posadni bataljnon policije Visoko”

28. 06. 1992. – Napad na agresorske položaje na pravcu: selo Prijeko – Dobranjsko brdo – Mandino brdo, općina Visoko prema Ilijašu

Napad na agresorske položaje na pravcu: selo Prijeko – Dobranjsko brdo – Mandino brdo, općina Visoko prema Ilijašu, izveden je 28. 06. 1992. godine. Continue reading “28. 06. 1992. – Napad na agresorske položaje na pravcu: selo Prijeko – Dobranjsko brdo – Mandino brdo, općina Visoko prema Ilijašu”

Na današnji dan poginuo Porča Mirsad (1954 – 1992)

Porca_Mirsad_28.06.Porča Mirsad ( 1954 – 1992)

Rođen 14.07.1954. godine u Visokom, nastanjen u Grđevcu – Visoko. Pripadnik SJB Visoko od 08.04.1992. godine. Poginuo 28.06.1992. godine u rejonu Vlajčići – Visoko, kao pripadnik OpŠTO – 2. odred. Ukopan 30.06.1992. godine na mezarju u Grđevcu – Visoko. Posthumno je dobitnik priznanja “Zlatna policijska značka”.

 

Na današnji dan poginuo Bajrić Mahmut (1971 – 1992)

Bajric_Mahmut_28.06.Bajrić Mahmut (1971 – 1992)
Rođen 13.03.1971. godine u Vratnici – Visoko, gdje je i živio. Pripadnik SJB Visoko od 08.04.1992. godine. Poginuo 28.06.1992. godine u rejonu Zajezda – Vratnica, Visoko, kao pripadnik OpŠTO – Posadni bataljon Visoko. Ukopan 30.06.1992. godine na mezarju u Vratnici. Posthumno je dobitnik priznanja “Zlatna policijska značka”.