Na današnji dan poginuo Kosovac Zijad (1977 – 1993)

Kosovac_Zijad_18.04.Kosovac Zijad (1977 – 1993)

Rođen 06.12.1977. godine u Vidovićima – Visoko, gdje je i živio. Pripadnik jedinica Armije BiH od 01.02.1993. godine. Poginuo 18.04.1993. godine u rejonu Rotilj – Kiseljak, kao pripadnik Vojne jedinice 6353. Ukopan na groblju u Rotilju, a nakon ekshumacije iz groblja Rotilj, 28.03.2001. godine ukopan u Vidovićima – Visoko.

17.04.’92. godine – formiran je Rejonski štab TO (RJŠTO) u Gračanici

17.04.’92. godine – formiran je Rejonski štab TO (RJŠTO) u Gračanici koji sa dijelom svojih snaga posjeda ključno brdo, za odbranu ovih prostora, Ulukovac i čuva ga, a koga su i prije formiranja RJŠTO posjedale i čuvale mjesne straže. Continue reading “17.04.’92. godine – formiran je Rejonski štab TO (RJŠTO) u Gračanici”

15.04.1993. – 2. PDO Visoko dobiva naređenje da zauzme i ovlada rejonom Lisovo brdo

RatVisokoPovodom nastale složene situacije sa postrojbama HVO-a od 15.04.1993. godine na području Zenica-Vitez-Travnik-Busovača-Kiseljak i Vareš, Komanda 2. PDO dobiva naređenje od OpŠTO Visoko da izdvoji dio snaga sa kojima bi na osnovu procjene stanja u rejonu Lisova brda (kota 768) mogla zauzeti i ovladati navedenom kotom koju su držale snage HVO-a, te omogućiti deblokadu sela Kazagići na općini Kiseljak.

 

Visočki APRIL 1992. – Da se ne zaboravi!

Početkom aprila 1992. godine situacija na području općine Visoko dolazila je do usijanja, zbog sve otvorenijih istupa i prijetnji ratnički raspoloženih članova SDS-a. Pripreme za organizovan otpor iz dana u dan jačaju, a patriotski opredijeljeni se grupišu, zbijaju redove,skromno naoružavaju i formiraju temelje odbrane na ovim područjima pod neposrednim rukovodstvom legalnih vlasti općine i kontinuiranim djelovanjem Štaba TO kojeg su, večina oficira srpske nacionalnosti, napustili i prešli na agresorsku stranu.

Continue reading “Visočki APRIL 1992. – Da se ne zaboravi!”

Na današnji dan poginuo Delibašić Ahmed (1974 – 1994)

Delibasic_Ahmed_12.04.Delibašić Ahmed (1974 – 1994)

Rođen 19.06.1974. godine u Ratingenu – Njemačka, nastanjen u Topuzovom Polju – Visoko. Pripadnik jednica Armije BiH od 15.09.1993. godine. Poginuo 12.04.1994. godine kao pripadnik Odreda policije za specijalne namjene „Lasta“ Visoko. Ukopan 13.04.1994. godine na mezarju u Topuzovom Polju – Visoko.

10.04.1992 – Izvršena mobilizacija OpŠTO i zaštitno-štabne čete u Visokom

VisokoStar10.04.1992. godine izvršena je mobilizacija OpŠTO i zaštitno-štabne čete na području općine Visoko. Odlukom Predsjedništva RBiH o objedinjavanju svih naoružanih snaga na teritoriji RBiH – OŠ TO Visoko izdao je 10.04.1992. godine JAVNI PROGLAS – koji su pozvani svi naoružani sastavi i pojedinci na ovdašnjim prostorima da se predpočine jedinstvenoj komandi i jedinstvenom obilježju OpŠTO.

Rok za realizaciju proglasa bio je 15. april 1992. godine.

Na današnji dan poginuo Zerdo Ibrahim (1961 – 1993)

Zerdo_Ibrahim_10.04.Zerdo Ibrahim (1961 – 1993)

Rođen 18.01.1961. godine u Visokom, nastanjen u Dvoru – Visoko. Pripadnik jedinica Armije BiH od 23.04.1992. godine. Poginuo 10.04.1993. godine u rejonu Borak – Visoko, kao pripadnik 302. mtbr. proizveden u čin nadporučnika. Ukopan 12.04.1993. godine na mezarju u Ginju – Visoko. Posthumno je dobitnik priznanja „Zlatni ljiljan“.