20.12.1992. – Formirana 306. brdska brigada Travnik

amblem tristo seste bbr travnikNa travničkoj općini pripreme za oružani otpor agresoru vršene su u organizaciji Stranke demokratske akcije (SDA), odnosno, vojnog krila ove stranke – Patriotske lige, koja je i na ovim prostorima imala svoju infrastrukturu, a koji su radili na fonniranju jedinica i pripremi za odbranu od agresije.
Continue reading “20.12.1992. – Formirana 306. brdska brigada Travnik”

18.12.1992. – Formirana 7. muslimanska brdska brigada

Sedma muslimanska7. muslimanska brdska brigada osnovana je 18. decembra 1992. godine na prijedlog štaba Teritorijalne odbrane Zenice, od vojnika koji su se nalazili na platou Vlašića, i koji su insistirali da se jedinica nazove muslimanska. pripadala je 3. korpusu Armije BiH. Odlukom Predsjedništva RBiH 11. maja 1995. godine dodjeljen joj je počasni naziv Viteška.
Continue reading “18.12.1992. – Formirana 7. muslimanska brdska brigada”

08.12.1992. – Armija RBiH oslobađa kote Vis i Golo

ArmijaRBiHArmija RBiH oslobađa kotu Vis, a potom i kotu Golo, Brdostrateški važne tačke na platou Žuč sjeverozapadno od Sarajeva. Plato Žuč smješten je između Sarajeva i Vogošće. Vogošća, koja je okupirana na početku rata, bila je snažno uporište VRS. S dominantih kota na platou Žuč artiljerija VRS svakodnevno je tukla vojne, a neselektivno i civilne ciljeve, pretežno urbano područje Sarajeva.
Continue reading “08.12.1992. – Armija RBiH oslobađa kote Vis i Golo”

05.12.1992. – Formirana HVO brigada Kralj Tvrtko

kralj tvrtkoHVO brigada Kralj Tvrtko bila je jedinica Hrvatskog vijeća odbrane u Sarajevu tokom rata u BiH. Bila je jedna od brigada HVO-a u sklopu Armije BiH. Brigada je nazvana po srednjovjekovnom bosanskom kralju Tvrtku.

Historija

HVO u Sarajevu formiran je 29. maja 1992. godine. Jedinice sarajevskog HVO-a ustrojene su u brigadu 5. decembra 1992. godine. Komandant brigade bio je Ivan Vulić. Brigada je bila sastavljena uglavnom od sarajevskih Hrvata.
Continue reading “05.12.1992. – Formirana HVO brigada Kralj Tvrtko”