Na današnji dan poginuo Badrov Antonio (1969 – 1994)

Badrov_Antonio_Leonardo_13.12.Badrov Antonio (1969 – 1994)

Rođen 01.10.1969. godine u Sarajevu, nastanjen u Visokom. Pripadnik jedinica Armije BiH od 18.09.1992. godine. Poginuo 13.12.1994. godine u rejonu Troskok – Bjelašnica, kao pripadnik Odreda policije za specijalne namjene “Lasta” Visoko. Sahranjen 17.01.1995. godine na groblju “Sveti Josip” u Sarajevu. Posthumno je dobitnik priznanja “Zlatna policijska značka”.

09.12.1992. – Osnovan 3. korpus Armije Republike BiH

Treći korpus Armije RBiH osnovan je naredbom načelnika Štaba Vrhovne komande Sefera Halilovića 9. novembra 1992. godine.

Treći korpus Armije RBiH osnovan je naredbom načelnika Štaba Vrhovne komande Sefera Halilovića 9. novembra 1992. godine. Korpus je trebao objediniti jedinice Teritorijalne odbrane, kao i neke dobrovoljačke jedinice. Sredinom novembra 1992. godine komandant je postao Enver Hadžihasanović. Continue reading “09.12.1992. – Osnovan 3. korpus Armije Republike BiH”

08.12.1992. – Armija RBiH oslobađa kote Vis i Golo

ArmijaRBiHArmija RBiH oslobađa kotu Vis, a potom i kotu Golo, Brdostrateški važne tačke na platou Žuč sjeverozapadno od Sarajeva. Plato Žuč smješten je između Sarajeva i Vogošće. Vogošća, koja je okupirana na početku rata, bila je snažno uporište VRS. S dominantih kota na platou Žuč artiljerija VRS svakodnevno je tukla vojne, a neselektivno i civilne ciljeve, pretežno urbano područje Sarajeva.
Continue reading “08.12.1992. – Armija RBiH oslobađa kote Vis i Golo”