06.08.1995. – Peti korpus Armije RBiH oslobodio Veliku Kladušu

peti korpusPeti korpus Armije RBiH je bio jedan od ukupno sedam korpusa u Armiji RBiH. Formiran je u i oko Bihaća, te je uspio zaštiti grad od prodora srpskih snaga. Bitke su se vodile i protiv secesionističkih snaga Fikreta Abdića, koji je tijesno sarađivao sa srpskim i hrvatskim vojno-političkim rukovodstvima.
Continue reading “06.08.1995. – Peti korpus Armije RBiH oslobodio Veliku Kladušu”

06.08.1992. – Zatvoren logor Keraterm

logorKoncentracioni logor “Keraterm” je bio logor smrti uspostavljen od strane srpskih vojnih i policijskih vlasti općine Prijedor tokom rata u BiH. Kroz koncentracioni logor do njegovog zatvaranja prošlo je oko 1.000–3.000 civila bošnjačke i hrvatske nacionalnosti. Od oko 300 ukupno ubijenih zatvorenika samo u noći s 23. na 24. maja 1992. godine u ovom logoru je ubijeno oko 200 ljudi.
Continue reading “06.08.1992. – Zatvoren logor Keraterm”

06.08.1995. – Oslobođena Petrinja i veliki dijelovi Banovine, Korduna i Like u operaciji Oluja

Spajanje Armije i HV OlujaTreći dan operacije Oluja, 6. kolovoz 1995. značio je slom srpske obrane sjevernog bojišta i trijumfalni ulazak Hrvatske vojske u gradove i mjesta Banovine, Korduna i Like.

6. kolovoza 1995. 1. gardijska brigada iz Zagreba spojila se sa snagama Armije BiH iz Bihaća u selu Tržička Raštela te tako izbila na državnu granicu Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine.
Continue reading “06.08.1995. – Oslobođena Petrinja i veliki dijelovi Banovine, Korduna i Like u operaciji Oluja”

05.08.1995. – Hrvatska vojska oslobodila Knin, Gračac, Hrvatsku Dubicu, Saborsko, Drniš, Obrovac…

Knin - OlujaPrvi dan Oluje bio je ujedno i najteži dan za Hrvatsku vojsku kada je život u borbama izgubio 121 hrvatski vojnik, a osobiti gubici su bili na Banovini i oko Petrinje.

Drugi dan, koji je plod borbi prvog dana, postignuti su najveći uspjesi i tog dana je oslobođen Knin, glavno srpsko uporište u Hrvatskoj.

Posebno značajno je što su početkom dana ujutro oslobođene prometnice Medak – Gračac, Plaški – Slunj i Benkovac – Knin, čime je otvorena mogućnost daljnjeg nastupanja hrvatske vojske i što su time presječene komunikacije srpskih snaga. Na taj način vrlo je otežana međusobna komunikacija i ispomoć, što je stvorilo opću paniku u srpskim redovima.
Continue reading “05.08.1995. – Hrvatska vojska oslobodila Knin, Gračac, Hrvatsku Dubicu, Saborsko, Drniš, Obrovac…”

05.08.1992. – Otkriven logor Trnopolje

trnopoljeKoncentracioni logor “Trnopolje” je bio logor smrti uspostavljen od strane srpskih vojnih i policijskih vlasti općine Prijedor tokom rata u BiH. Logor je osnovan u naselju Trnopolje i bio je aktivan od maja do novembra 1992. godine. U svakom momentu svog postojanja, u logoru je bilo zatočeno između 4.000 i 7.000 Bošnjaka i Hrvata i služio je kao polazno mjesto za masovnu deportaciju, uglavnom žena, djece i staraca. Procjenjuje se da je za oko pola godine egzistiranja ovog logora kroz njega prošlo oko 30.000 zatvorenika. Širok je spisak zlostavljnja učinjenog u ovom logoru, od raznih vrsta mučenja preko silovanja do ubistava. Tokom zatočeništva oko devedeset zatvorenika je ubijeno.
Continue reading “05.08.1992. – Otkriven logor Trnopolje”