Šta se događalo u Srebrenici 12. jula 1995. godine (Video)

srebrenica vojska narodU nastavku donosimo video prilog o dešavanjima u Srebrenici i okolini 12. jula 1995. godine.

U kasnim jutarnjim satima 12. jula 1995. jedan svjedok je vidio hrpu od 20 do 30 tijela nagomilanih iza zgrade “Transporta” u Potočarima, uz neki stroj nalik na traktor. Drugi je svjedok izjavio da je 12. jula oko 12 sati vidio jednog vojnika kako je nožem ubio dijete usred gomile prognanika. Izjavio je također da je iza fabrike cinka vidio srpske vojnike kako ubijaju više od stotinu bošnjačkih muškaraca i potom utovaruju njihova tijela na kamion.
Continue reading “Šta se događalo u Srebrenici 12. jula 1995. godine (Video)”

Ivo Goldstein: “Genocid je počeo puno prije, Srebrenica je vrhunac”!

Dio emisije “Gdje su sakriveni” posvećen je načininima na koji se dolazi do informacija o lokacijama masovnih grobnica te na finansijska i tehnička ograničenja prilikom pronalaženja nestalih u Srbiji, Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj i Kosovu.

Continue reading “Ivo Goldstein: “Genocid je počeo puno prije, Srebrenica je vrhunac”!”

Kako je počinjen genocid – Hronologija progona, ubistava, klanja, silovanja…

srebrenica grobnica16.-11. juli: Početak ofanzive, padaju punktovi UNPROFOR-a

Ofanziva Vojske RS na Srebrenicu počela je 6. jula 1995. Tokom idućih dana pet posmatračkih punktova UNPROFOR-a u južnom dijelu enklave padaju jedan za drugim zbog napredovanja srpskih snaga. Neki od holandskih vojnika povukli su se u enklavu nakon što su njihovi položaji bili napadnuti, dok su se posade drugih posmatračkih punktova predale Srbima. Istovremeno su se odbrambene snage Armije RBiH našle pod teškom vatrom i bile potisnute nazad prema gradu.
Continue reading “Kako je počinjen genocid – Hronologija progona, ubistava, klanja, silovanja…”