22.05.1992. – Formirana 2. tuzlanska brigada Tuzla

Druga bbr Tuzla2. tuzlanska brigada TO formirana je 22. maja 1992. godine u Lipnici kod Tuzle. Pripadala je 2. korpusu Armije RBiH. Tokom rata nazivala se još i 2. motorizovana brigada i 2. brdska brigada. Do 15. septembra 1992. godine brigadom je komandovao Ibrahim Mujezinović, a zatim ga je naslijedio Ramiz Vilić. Brigada je već u julu 1992. godine imala preko 2000 boraca. Zbog svog ratnog dobrinosa dobila je počasni naziv “slavna”.

Ratni put

Brigada je nakon formiranja bila angažovana u odbrani Tuzle od napada sa Majevice. U sadejstvu sa drugim jedinicama, u drugoj polovini juna 1992. godine borci 2. tuzlanske su uspostavili liniju odbrane: Bučje – Nahvioci – Miladići. Brigada se istakla u odbrani Rudnika soli Tetima, kojeg su srpske snage pokušavale zauzeti napadajući prvacem Lopare – Gornja Tuzla – Tuzla. Brigada je tada već imala više bestrzajnih topova te minobacača kalibra 60 i 80 mm. U junu 1992. godine jedan bataljon je učestovao u borbama oko Donje Smoluće i Gornje Smoluće. Osim odbrane Tuzle od napada iz pravca Majevica, 2. tuzlanska briga je bila angažovana i na drugim ratištima, pogotovo je značajan njen doprinos u odbrani Gradačca. Njeni pripadnici su odlazili i na brčansko, teočansko, olovsko, visočko i vozućko ratište. Alija Izetbegović je 13. oktobra 1992. godine posjetio borce 2. tuzlanske brigade na njihovim položajima na Majevici i pri tom izrazio zadovoljstvo zatečenim stanjem.