09.–18. 11. 1994. – jedinice 3. korpusa Armije RBiH izvršile su uspješan napad na jedinice SCA

U širem rejonu Hajdarevići – Imamovići – Lišići – Podsjelovo – Davulija, općina Zavidovići, u napadnoj borbi koja se dogodila u dolini rijeke Krivaje (rejon sela Davulije) 09.–18. 11. 1994. godine, jedinice 3. korpusa Armije RBiH (oko 1.510 boraca) izvršile su uspješan napad na jedinice SCA (oko 1.280 vojnika). Jedinice agresaora morale su napustiti oko 10 km2 teritorije koju su do tada držali sa značajnim topografskim objektom Davulija. Jedinice 3. korpusa Armije RBiH u napadu imale su 10 poginulih i 23 teže
ranjena borca.

(Obrazac 1, 37. d., 20. 06. 1997.)

09. 11. 1994. – jedinice OG „Bosna“ Zavidovići iz sastava Trećeg korpusa Armije RBiH su oslobodile novih 5 km2 privremeno okupurane teritorije koje je držala Prnjavorska brigada SCA.

U napadu na rejon Visić, područje sela Vozuća, općina Zavidovići, izvedenom 09. 11. 1994. godine, jedinice OG „Bosna“ Zavidovići iz sastava Trećeg korpusa Armije RBiH su, uz samo 5 ranjenih boraca, oslobodile novih 5 km2 privremeno okupurane teritorije koje je držala Prnjavorska brigada SCA.

09. novembar 1993.

• Sa položaja u Nedžarićima srpske snage granatirale Alipašino Polje, Sarajevo. Ubijena su četiri a ranjeno 20 civila. Tom prilikom ubijena je učiteljica koja je održavala nastavu na mjestu pada granate kao i troje djece. Od dvadeset ranjenih 17 je djece.

3097 osoba u BiH za koje se sumnja da su počinili ratni zločin

OBJAVLJUJEMO KOMPLETAN POPIS OSOBA PROTIV KOJIH JE U  BOSNI I HERGEOVINI PODNESENA KAZNENA PRIJAVA ZBOG SUMNJE DA SU POČINILE RATNI ZLOČIN.

Na popisu se nalazi 3097 osoba. Ima tu i političara i generala, Hrvata, Srba i Bošnjaka. Ima i pokojnika. Popis je nastao u vrijeme od 1992. do 1995. godine Continue reading “3097 osoba u BiH za koje se sumnja da su počinili ratni zločin”

Nepoznati dokument o podjeli BiH iz Graca: Posavinu Srbima a Hrvati su tražili Mostar i Stolac

Piše: Grupa autora Patria

Susret Radovana Karadžića i Mate Bobana u Gracu (Austrija) 6. maja 1992. je ozloglašeni izdajnički čin i pokušaj podjele BiH iznutra. Sastale su se političke ekspoziture Beograda i Zagreba. Nakon desetina susreta Tuđmana i Miloševića, počevši od Karađorđeva i Tikveša, napravljene su konstrukcije dvije velikodržavne politike, pa je stvar prenesena na teren u Bosnu i Hercegovinu, među domaće poslušnike i izdajnike bosanske države. Nigdje osim na koridoru kod Brčkog i Usore HVO se nije borio protiv srpskih jedinica. Razlog tome je Tuđmanovo zadržavanje djelimične mogućnosti ometanja koridora prema srpskim krajinama u Hrvatskoj. Continue reading “Nepoznati dokument o podjeli BiH iz Graca: Posavinu Srbima a Hrvati su tražili Mostar i Stolac”

Sporazum za mir: Bosna podrhtava u dejtonskim okovima

Navršila se 21 godina od početka konferencije

Sporazum za mir: Bosna podrhtava u dejtonskim okovima

Početkom novembra navršava se 21. godišnjica mirovne konferencije za BiH koja je poslije dvadesetak dana u američkoj bazi “Wright-Patterson” rezultirala Dejtonskim mirovnim sporazumom svečano potpisanim u Parizu 14. decembra 1995. Continue reading “Sporazum za mir: Bosna podrhtava u dejtonskim okovima”

01. novembar 1994- Počeo združeni protivnapad jedinica VRS na Bihaćku enklavu

• Počeo združeni protivnapad jedinica VRS na Bihaćku enklavu. Jedinice bosanskih Srba napredovale su sa juga i jugoistoka, jedinice hrvatskih srba (tzv. Vojska Republike Srpske Krajine) napadale su sa sjevera i sjeverozapada. Jedinicama tzv. VRSK pridružile su se i paravojne formacije lojalne Fikretu Abdiću. Napadi su podržani djelovanjem avijacije, naslijeđene od bivše JNA. Avijacija je korištena iz zrakoplovne baze u Udinama, na teritoriji koju su kontrolisali hrvatski Srbi. Prema zvaničnim izvještajima UNPROFOR-a srpska avijacija u napadima je koristila kasetne i napalm bombe (obje vrste zabranjene su međunarodnim konvencijama). Jedinice bosanskih Srba ubrzo su dostigle stare linije i napredovale dalje prema južnim predgrađima Bihaća