Da se ne zaboravi: 4. april 1992. u Visokom (Video)

Početkom aprila 1992. godine, sa pogoršanjem političko-bezbjednonosne situacije u Republici Bosni i Hercegovini i opštini Visoko, a na osnovu postoječeg stanje: Savjet za narodnu odbranu Skupštine opštine Visoko donosi ZAKLJUČAK kojim se od Predsjedništva R BiH zahtjeva mobilizacija jedinica Teritorijalne odbrane Visoko. (Akt: Str.pov.broj: 02/1-800-8 od 04.04.1992. godine)

Continue reading “Da se ne zaboravi: 4. april 1992. u Visokom (Video)”

Ratni ministar policije RS Tomo Kovač: “Niko Srbe nije tjerao da napuste Sarajevo. Sami su tako odlučili” (VIDEO)

TOMO KOVAČ SRUŠIO SRPSKI MIT: “Niko Srbe nije tjerao da napuste Sarajevo. Sami su tako odlučili” (VIDEO)
Continue reading “Ratni ministar policije RS Tomo Kovač: “Niko Srbe nije tjerao da napuste Sarajevo. Sami su tako odlučili” (VIDEO)”