Da se ne zaboravi: 4. april 1992. u Visokom (Video)

Početkom aprila 1992. godine, sa pogoršanjem političko-bezbjednonosne situacije u Republici Bosni i Hercegovini i opštini Visoko, a na osnovu postoječeg stanje: Savjet za narodnu odbranu Skupštine opštine Visoko donosi ZAKLJUČAK kojim se od Predsjedništva R BiH zahtjeva mobilizacija jedinica Teritorijalne odbrane Visoko. (Akt: Str.pov.broj: 02/1-800-8 od 04.04.1992. godine)

Na satanku mirnodobskog Opštinskog štaba Teritorijalne odbrane Visoko (OpŠTO), održanom 04.04.1992. godine, dogovoreno je da se 06.04.1992. godine izvrši pozivanje pripadnika tadašnjeg Ratnog štaba TO Visoko.

Na istom sastanku donesena je Odluka o mobilizaciji Protiv-diverzantskog voda (PDV), koji se 06.04.1992. godine predpočinjava (stavlja pod komandu) Stanici javne bezbjednosti (SJB) Visoko.

Na čelu OpŠTO Visoko, kao komandanti bili su:
– Halim Avdagić
– Kadir Jusić
– Abdulah Ahmić
– Faruk Buljušmić
a u jednom kračem periodu, kao vršilac dužnosti na ovom formacijskom mjestu nalazio se Mustafa Buza.

U predratnom periodu, doprinos i aktivnosti SDA Visoko i jedinice Patriotske lige bio je od velikog značaja, u pripremanju i osmišljavanju odbrambenih mehanizama.

Preko Kriznog štaba opštine Visoko i kriznih štabova mjesnih zajednica orgnaizirane su lokalne straže, barikade, transport oružija za Sarajevo, …

RAZORUŽAVANJE PARAVOJNIH SNAGA SDS-a

Govori Midhat Aščalić

veterani.ba
magazinplus.eu