30.08.1992. – Počinjen prvi masakr na Alipašinom Polju

alipasino poljeMasakri na Alipašinom Polju je naziv za nekoliko masakara počinjenih od strane srpske vojske (VRS i JNA) tokom opsade Sarajeva.

Prvi masakr na Alipašinom Polju se dogodio 30. augusta 1992. na Trgu solidarnosti do broja 14 (pijaca), kada je granata ispaljena sa srpskih položaja ubila jedanaest civila.
Continue reading “30.08.1992. – Počinjen prvi masakr na Alipašinom Polju”

30.08.1995. – Počela operacija “Namjerna sila”

namjerna silla1Operacija Namjerna sila (eng. – Operation Deliberate Force) je bila vojna intervencija međunarodne zajednice sa NATO savezom i SAD-om na čelu koja je ima za cilj da onemogući vojni arsenal Srba u ratu u Bosni i Hercegovini, a koji su prijetili i/ili napadali UN-ove ” sigurnosne zone ” u BiH.
Continue reading “30.08.1995. – Počela operacija “Namjerna sila””

28.08.1995. – Počinjen drugi masakr na Markalama (Video)

Masakr MarkaleMasakri na Markalama su dva masakra počinjena nad sarajevskim civilima od strane Vojske Republike Srpske tokom opsade Sarajeva za vrijeme rata u Bosni i Hercegovini. Dogodili su se na Markalama u historijskoj jezgri Sarajeva, glavnog grada Bosne i Hercegovine.
Continue reading “28.08.1995. – Počinjen drugi masakr na Markalama (Video)”

27.08.1992. – Londonska konferencija: Izjava o Bosni i Hercegovini

londonska konferencija27. augusta 1992. godine u Londonu je završena dvodnevna konferencija o bivšoj Jugoslaviji.

Sudionici Londonske konferencije o bivšoj SFRJ osuđuju neprekidno nasilje u BiH i nastojanja da se teritorij stekne uporabom sile.
Continue reading “27.08.1992. – Londonska konferencija: Izjava o Bosni i Hercegovini”

25.08.1992. – Srpske snage zapalile sarajevsku Vijećnicu (Foto)

vijecnicaU noći sa 25. na 26. august izgorjela je sarajevska Vijećnica, najljepši i najreprezentativniji objekat sagrađen za vrijeme austrougarske monarhije. Srpske snage granatama zapalile su najljepši i najreprezentativniji objekat iz austrougarskog perioda.
Continue reading “25.08.1992. – Srpske snage zapalile sarajevsku Vijećnicu (Foto)”

24.08.1993. – Sjećanje na masakr u Raštanima

rastaniMasakr u Raštanima izvršen je u rano jutro 24. augusta 1993. u naselju Raštani kod Mostara. Tada su jedinice HVO-a tokom Bošnjačko-hrvatskog sukoba nakon višesatne artiljerijske paljbe upali u naselje i masakrirali 24 bošnjačka civila i 7 nenaoružanih vojnika Armije RBiH.
Continue reading “24.08.1993. – Sjećanje na masakr u Raštanima”

23.08.1993. – Zatvoren logor “Iskra” u Bugojnu

logor bugojnoStadion nogometnog kluba Iskra služio je kao logor za hrvatske i srpske ciivle, i vojnike HVO-a u periodu od 24. avgusta 1993. pa do 19. marta 1994. godine. Do početka novembra 1993. godine na stadionu je bilo zatočeno preko 300 Hrvata, civila i ratnih zarobljenika. Kontrolu nad ovim logorom imali su pripadnici 307. brigade ARBiH. Najmanje 18 osoba izvedeno je iz ovog logora i ubijeno. Salon namještaja Slavonija služio je kao logor u periodu od 24. jula 1993. do 23. avgusta 1993. godine.
Continue reading “23.08.1993. – Zatvoren logor “Iskra” u Bugojnu”

23.08.1992. – Sjećanje na masakr u ulici Halači

halaciMasakr u ulici Halači na Baščaršiji u Sarajevu se dogodio 23. augusta 1992. godine tokom opsade Sarajeva za vrijeme Agresije na Bosnu i Hercegovinu. Tog dana granata ispaljena sa srpskih položaja je ubila osmero, a teže ranila troje civila u historijskom i kulturnom centru Sarajeva. Ubijeni su Dženan Aljević, Mahir Ferhatović, Tarik Harba, Esma Muratović, Meliha Muratović-Spahić, Almasa Spahić, Mahira Spahić i Ismet Suljić.

21.08.1992. – Sjećanje na masakr na Korićanskim stijenama

koricanske stijeneMasakr na Korićanskim stijenama je monstruozan zločin nad više od 200 bošnjačkih i hrvatskih civila iz Prijedora koji se dogodio 21. augusta 1992. kao dio kampanje etničkog čišćenja Bošnjaka i Hrvata od strane srpskih vlasti u Bosanskoj krajini.

Dana 21. augusta 1992. više od 200 Prijedorčana iz konvoja protjeranih koji je krenuo iz Tukova, je izdvojeno od strane srpskih policajaca na planini Vlašić na lokaciji Korićanskih stijena. Skoro svi ubijeni civili su se nalazili u dva autobusa koja su se konvoju pridružila u logoru Trnopolje.
Continue reading “21.08.1992. – Sjećanje na masakr na Korićanskim stijenama”

20.08.1992. – Održana Konferencija o miru u Londonu

LondonPitanje koje je u vezi s odgovornošću za rat u Bosni i Hercegovini stavlja u centar pažnje i odgovornost međunarodne zajednice, odnosno onih njenih članica koje su imale veliki uticaj na tok zbivanja na ovom prostoru, pa i u Bosni i Hercegovini, kako u smislu stvaranja uvijeta započinjanja rata, tako i u smislu načina kako je on bio vođen, a osobito pitanja kako je taj rat bio tretiran u međunarodnoj političkoj i diplomatskoj javnosti, se veoma pomno zaobilazi u svim do sada napisanim analizama ovog rata.
Continue reading “20.08.1992. – Održana Konferencija o miru u Londonu”