01.03.1994. – Potpisan preliminirani sporazum o stvaranju federacije u BiH

Snap 2014-01-20 at 16.12.09Bosanski Hrvati i Muslimani potpisali su u Washingtonu preliminirani sporazum o stvaranju federacije u BiH koja ce omogućiti konfederaciju s Hrvatskom. Preliminarni sporazum potpisali su
hrvatski ministar vanjskih poslova dr. Mate Granic, premijer BiH H. Silajdzic i predsjednik Predsjednickog vijeća HR Herceg -Bosne Krešimir Zubak te su se suglasili da ce osnovati Prijelazni odbor na visokoj razini, koji ce poduzeti hitne i konkretne korake radi osnivanja Federacije i Konfederacije. Odbor ce započeti s radom 4. ožujka 1994. u Beču.