Na današnji dan poginuo Kosovac Jasmin (1969 – 1992)

Kosovac_Jamin_02.06.

Kosovac Jasmin (1969 – 1992)

Rođen 19.06.1969. godine u Sarajevu , nastanjen u Vidovićima – Visoko.
Pripadnik jedinica Armije BiH od 23.04.1992. godine.
Zarobljen 27.04.1992. godine u rejonu Ahatovići – Sarajevo, kao pripadnik RjŠTO – Buci. Ubijen 02.06.1992. godine i sahranjen u masovnu grobnicu, a nakon ekshumacije 18.10.1996. godine ukopan u harem džamije Stari Ilijaš 18.12.1996. godine.