03.06.1992. – Osnovan GLOC u MSŠ “Hazim Šabanović” Visoko

GLOC1Od 3. juna ‘92. počela je da i formalno funkcioniše  institucija Glavnog logističkog centra Armije Republike BiH, na čijem je bio Rasim Delić.
Rasim Delić; Nikakva formalna naredba za to nije dolazila. Nismo smatrali daje potrebna naredba. Računao sam da, kao član Republičkog štaba TO, imam pravo da radim sve ono što mogu da uradim za dobrobit ove zemlje. Mi smo tada formirali i druge segmente -logistiku, pa službe: intendantsku, sanitetsku, tehničku… Na čelo logistike postavili smo Muhameda Lemeša.

veterani.ba