02.06.1992. – Okružni štab TO Zenica naredio upućivanje jedinice iz Busovače u Visoko

ratna akcija2Na osnovu Naređenja Okružnog štaba Teritorijalne odbrane Zenica, da se sa područja općine Busovača uputi jedna jedinica, isključivo dobrovoljaca na bojište u Visoko, radi deblokade Sarajeva. Općinski štab TO Busovača je preduzeo potrebne aktivnosti u cilju izvršenja dobijenog zadatka.
Dana 15.06.1992. godine kod Osnovne škole u Lugovima prikupilo se 165 dobrovoljaca za odlazak na navedeno bojište. Svi su bez oklijevanja potpisali izjavu o dobrovoljnom odlasku na ovaj zadatak. Nakon izvršenih kratkih priprema, jedinica je podjeljena u dvije grupe i krenula na izvršenje zadatka. Prva grupa se kretala pravcem: Lugovi – Mladoš – Kondžilo – Moštre – Visoko, a druga pravcem: Lugovi – Bilalovac – Brezovik – Moštre – Visoko. Prvi borbeni zadatak jedinica je dobila 28.06.1992. godine, kada je u sastavu Željezarskog bataljona Zenica učestvovala u oslobađanju sela Vlajčići.