Dana 25.aprila. 1992. godine jedinica JNA napušta kasarnu “Ahmet Fetagahić” i prelazi u kasarnu “Majevica”

25. aprila 1992. godine jedinica JNA napustila je kasarnu “Ahmet Fetagahić”, koja se nalazi u gradu, i prešla u kasarnu “Majevica” koja se nalazi preko pruge na periferiji grada. Sljedećeg dana jedinice TO Visoko su izvršile blokadu kasarne JNA “Majevica” i pri tom došle gotovo do cjelokupnog naoružanja TO Visoko.

Izvor: “Na razmeđu milenija” Hasib Mušinbegović