Mučno je znati, a sramota ne znati: Ko je bila bolničarka Karmen, heroina kojoj je urezan krst na čelu i sasut rafal smrti?!

DRAGAN BURSAĆ/ STRAŠNA SUDBINA HRABRE BIŠĆANKE

Mučno je znati, a sramota ne znati: Ko je bila bolničarka Karmen, heroina kojoj je urezan krst na čelu i sasut rafal smrti?!

Piše:Dragan Bursać

Continue reading “Mučno je znati, a sramota ne znati: Ko je bila bolničarka Karmen, heroina kojoj je urezan krst na čelu i sasut rafal smrti?!”