29.06.1992. – Pripadnici Vazduhoplovne akademije iz Rajlovca napuštaju Aerodrom Butmir

butmirVojska Republike Srpske zauzela je sarajevski Aerodrom Butmir u noći sa 4. na 5. april 1992. godine.

Agresija i zvanično na neki način počinje okupa­cijom Sarajevskog aerodroma, koji zaposjeda jedinica bivše JNA. U noći između 4. i 5. aprila 1992. godine JNA — pripadnici Vazduhoplovne akademije iz Rajlovca — zauzima Aerodrom i drži ga u svojim rukama do 28. juna 1992. godine.
Tada ga predaje srpskim paravojnim jedinicama, koje preuzimanjem Aerodroma počinju opću pljačku i uništavanje opreme, radionavigacijskih sredstava i svega ostalog što se nije moglo transportirati prema Beogradu i teritorijama pod srpskom kontrolom.