07.06.1993. – Transformacijom 4. PDO Visoko nastao Treći brdski bataljon

ratna akcija4Transformacijom 4. PDO 07. juna 1993. godine nastao je Treći brdski bataljon (3. bb). Komadant je bio Reuf Jamaković, a vršilac dužnosti zamjenika je bio Alibegović Taib, PK za moral, PPD i VP. 4. PDO je formiran sa zadatkom odbrane i zaštite stanovništva i teritorije općine Visoko, a prema snagama HVO-a Kiseljak.