18.05.1992. – Formirana 303. viteška brdska brigada Zenica

Tristo treca viteska zenica303. viteška brdska brigada je bila brigada u sastavu Trećeg korpusu Armije RBiH. Naredbom Republičkog štaba TO RBiH 18. maja 1992. godine formirana je Prva zenička brigada, prva manevarska jedinica u državi. Novoformirana brigada se sastojala od dva bataljona sa prištabskim jedinicama.
Ubrzo nakon osnivanja u sastav brigade ulazi Željezarski bataljon osnovan 13. maja 1992. godine kojeg su u potpunosti sačinjavali radnici dobrovoljci koji su stali u odbranu svoje firme, svog grada i države kao i jedan vod HOS-a. Tokom jula 1992. godine brigadi se pridružuju jedinice Patriotske lige, Oklopni bataljon, jedinica „Zmaj od Bosne“, Sedmi muslimanski bataljon, jedinice PVO, te sve jedinice HOS-a Zenice. Već u tom periodu brigada je imala impozantan broj pripadnika i prepoznatljiv karakter sredine iz koje je i nastala. Brigada je kroz svoje postojanje mijenjala nazive. Prvo je preimenovana je u 303. brdsku brigadu a tokom ratnog puta, dodijeljen joj je prvo naziv Slavna a potom i Viteška te je kraj rata dočekala kao 303. viteška brdska brigada. Kroz brigadu je u ratnom periodu prošlo više od 8.000 boraca.

Počasna odlikovanja

Tokom svog ratnog puta, 303. brdskoj brigadi zahvaljujući borbenim uspjesima na ratištima širom BiH dodijeljen je prvo naziv Slavna da bi joj u novembru 1994. godine, zbog hrabrosti i odlučnosti boraca, među kojima je bilo i 75 žena dodijeljen najviši počasni naziv Viteška te je kraj rata dočekala kao 303. viteška brdska brigada. Za ratne zasluge, pored počasnih naziva „slavna“ i „viteška“, 303. viteška brdska brigada dobila je i kolektivno ratno priznanje „Zlatni ljiljan“, koje je u Armiji RBiH dobila još samo 17. krajiška brigada koja je također do osnivanja Sedmog korpusa Armije RBiH bila pod nadležnošću Trećeg korpusa. 23 pripadnika ove viteške brigade su dobitnici najvišeg ratnog priznanja „Zlatni ljiljan“. Danas ime ove brigade (Prve zeničke brigade) nosi i jedna od ulica u Zenici.