08.02.1993. – Formirana 204./374. sbbr Teslić

Tristo sedamdeset cetvrtaOpćinski štab TO Teslić formiran je 19. maja 1992. godine sa sjedištem u Kamenici. Na dužnosti komandanta OpŠTO Teslić-Kamenica, bili su Ivica Babić, Husein Hajdarević te Himzo Đogić. Štab je objedinio inače usitnjene jedinice TO čiji je broj u ovoj fazi iznosio od 600 do 700 boraca, računajući i okruženu jedinicu TO u selu Hranković. Općinski štab TO sa dva odreda TO i HVO jedinicom Komušima je uspostavio liniju odbrane u slobodnim selima teslićke općine: Studenci – Slatina Komušina – Kamenica – Rajševa. Uporedo sa formiranjem jedinica TO formirano je i Ratno predsjedništvo općine, Ratna bolnica, te humanitarne organizacije „Merhamet” i „Karitas”.
Poslije velike ofanzive na slobodne prostore općine Teslić kao i odluke HVO Komušina da se povuče iz sela Komušina i Studenci, OpŠTO sa jedinicama, nakon evakuacije stanovništva, napušta u oktobru 1992. godine sela: Kamenicu, Rajševu, Komušinu, Slatinu i Studence i uspostavlja novu liniju odbrane na maglajskom bojištu iznad sela: Stenjak i Vrela. Od jedinica OpŠTO Teslić, 08. februara 1993. godine, formira se 204. brdska brigada Teslić, koja je u toj godini dala neizbrisiv doprinos u odbrani slobodnih prostora općina Teslić, Tešanj i Maglaj. Gdje god su se vodile značajne bitke – tu su se nalazili Teslićani i iz svih bitaka su izlazili kao pobjednici. Cijeneći te zasluge, 14. decembra 1993. godine, Predsjedništvo RBiH 204. bbr dodjeljuje počasni naziv „Slavna”. Pored velikog doprinosa u odbrani slobodnih prostora pomenutih općina u prvoj fazi Odbrambeno-oslobodilačkog rata, 204. sbbr (kasnije 374. slbr Teslić) dala je veliki doprinos u ofanzivnim, oslobodilačkim djejstvima, budući da je u OG – 7 jug imala status manevarske (interventne) brigade. Slovila je za 695. udarnu pesnicu OG-7 jug. U svom oslobodilačkom pohodu prema rodnom Tesliću, zajedno sa ostalim jedinicama OG-7 jug (kasnije 37. divizije), 204. sbbr je oslobodila 13 od ukupno 19 oslobođenih topografskim objekata, visova i kota. U bitkama za oslobođenje objekata Krst, Stijakovac, Lijepo Brdo, Lamanovac, Jelovac, Zmajevac, Veliki Vis, Bezimeni Vis, Krč, Pasja Glava, k. 585 i drugi – Teslićani su uvijek izlazili kao pobjednici. Tokom 1994. godine 204. sbbr je ostvarila sve taktičke preduvjete za oslobođenje grada Teslića, približivši se gradu na samo 2-3 km, a posebno naselju Banja Vrućica. U 1995. godini istakli su se u oslobodilačkom pohodu na Ozren i Vozuću. Dejtonski mirovni sporazum spriječio je Teslićane da oslobode svoj Teslić i okolinu: Stijenjak, Kamenicu, Rajševu, Ruževiće, Bariće, Gomjanicu, Osivicu i druga sela opjevana u pjesmama 204. sbbr Teslić. Slavna, 204. bbr je imala oko 1570 pripadnika. U intenzivnim borbenim dejstvima poginulo je 145 boraca. Ratno priznanje „Zlatni ljiljan” dobilo je 10 boraca, od kojih 6 posthumno. Na čelu brigade, od njenog formiranja do 02. novembra 1995. godine, bio je legendarni komandant Esad Jašarević.