28.01.1993. – Počelo kopanje prilaznog tranšea tunela Dobrinja – Butmir

tunel_spasa_dobrinja_353157573Radovima na kopanju prilaznog tranšea tunela Butmir pristupilo se 28.01.1993. godine, a započeli su ga 8 pripadnika civilne zaštite sa Dobrinje. Radilo se 3 – 4 sata dnevno, a radovi su tekli vrlo sporo.

Nepovoljni vremenski uvjeti, nedostatak alata i ljudstva, granatiranje, i slični problemi koji su pratili radove nisu ulijevali optimizam u ljude. U to vrijeme malo je ljudi uopće vjerovalo u mogućnost izgradnje tunela u uvjetima kakvi su postojali. Budući da je bilo planirano da radovi na izgradnji započnu sa dvije strane da bi se skratilo samo vrijeme izgradnje, odlučeno je da se napravi organizacija i sa Butmira.