Na današnji dan poginuo Hadžajlić Alija (1951 – 1993)

Hadžajlić Alija (1951 – 1993)

Rođen 06.01.1951. godine u Olovu, nastanjen u Kula Banjeru – Visoko. Pripadnik jedinica Armije BiH od 15.03.1993. godine. Poginuo 09.11.1993. godine u rejonu Stogić – Visoko, kao pripadnik 302. mtbr. Ukopan 12.11.1993. godine na mezarju “Varoško polje” Visoko.