Da se ne zaboravi: Eksplozija u JP “Aerodrom” Visoko i pogibija 4 pripadnika Armije Republike BiH

03.11.1994. – Eksplozija u JP “Aerodrom” Visoko i pogibija 4 pripadnika Armije Republike BiH

Dokument koji objavljujemo  je Izvještaj Radne grupe MUP R BiH, CSB Sarajevo i SJB Visoko od 7.11.1994. godine

Iako Visoko ima veliki broj NVO, značajan broj političkih partija, “boračkih” organizacija koje bi trebale njegovati uspomenu na posljednji rat u BiH – mnogo je, i previše značajnih datuma koji odlaze u zaborav, upravo zahvaljujući “radu” naprijed navedenih.

U cilju da im se olakša “rad” donosimo i DOKUMENT koji “osvjetljava” neke od ratnih tabu tema u Visokom.

Poginuli pripadnici Armije R BiH:

Hanjalić Adnan, sin Murata, rođen 19.07.1968. u Visokom
Ibrišević Edin, sin Ibrahima, rođen 29.11.1976. u Visokom
Ohran Almir, sin Redžiba, rođen 11.06.1975.u Visokom
Valjevac Irfan, sin Hajrudina, rođen 11.07.1976. u Visokom

veterani.ba