04.11.1992. – Formirana 116./216. muslimanska Živinice

Sto sesnaesta muslimanska Zivinice116./216. muslimanska brigada Živinice je bila brigada koja je za vrijeme rata u Bosni i Hercegovini djelovala u sastavu drugog korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine. Osnovana je 4. novembra 1992. godine a sjedište joj je bilo u Živinicama. Prvi komandant brigade bio je Ramiz Glavić.

Historija

Nastala je 4. novembra 1992. godine spajanjem četa iz živiničkih naselja Gračanice, Tupkovića, Donje Lukavice i drugih. Za komadanta je postavljen Ramiz Glavić, a njega je u decembru 1994. godine zamjenio Ramadan Jusić. Za razliku od 210. brigade, više je djelovala na lokalnom području. Prvi put brigada je djelovala daleko iz zone svoje odgovornosti tokom ofanzive “Seminar” Vojske Republike Srpske na Teočak krajem 1993. godine. Nakon što su Živiničke Ose oslobodile okupirane Bilaliće i Stari Teočak, 116. brigada je dobila zadatak da očuva dostignute linije. Kasnije će djelovati i na brčanskom ratištu, a tokom oslobođenja Vareša držali su položaj na planini Zvijezdi. Vremenom je brigada iz brdske preformirana u lahku, te zbog imena korpusa preimenovana u 216. brigadu. Krajem rata spajanjem 216. brigade i 220. brigade osniva se 240. brigada.