01.10.1992. – Formirana 2. Viteška motorizovana brigada

Druga viteska motorizovana brigada2. Viteška motorizovana brigada je bila brigada u sastavu Prvog korpusu Armije RBiH.

Historija

19. maja 1992. godine formira se Prvi samostalni bataljon Okružnog štaba odbrane Sarajevo dok se od drugih uspostavljenih jedinica 1. jula 1992. godine formira 15. pješadijska brigada TO Novi grad. Na organizovanju i formiranju ovih jedinica u sarajevskim naseljima Buća potok, Boljakov Potok, Briješće i Sokolje, pored ostalih veliku ulogu odigrao je Safet Zajko.
Daljim jačanjem Armije RBiH dolazi do ukrupnjavanja i jačanja vojnih formacija tako da se spajanjem ove dvije jedinice 1. oktobra formira Druga motorizovana brigada sa Safetom Zajkom kao komandantom brigade.

Borbene aktivnosti

Prve borbene aktivnosti jedinica od kojih je kasnije nastala 2. Viteška motorizovana brigada vođene su već 5. aprila 1992. godine na Šiljevića brdu, koti koja se nalazi iznad naselja Boljakov potok, kada je počeo prvi oružani sukob sa jedinicama Vojske Republike Srpske. Potom slijede aktivnosti u sklopu značajne akcije na deblokadi i oslobađanju kasarne Jusuf Džonlić, a koje su se vodile od sredine maja do sredine juna 1992. godine i koja je bila presudna za grad Sarajevo a samim time i za BiH. Uslijedila je Pofalićka bitka, koja se odvijala 16. maja te prve ratne godine. Velika vojna pobjeda u zoni djelovanja 2. viteške brigade bila je odbrana sarajevskog naselja Sokolje u decembru 1992. godine. Vojska Republike Srpske je 27. januara i 18. marta 1993. pokušala zauzeti Sokolje, ali su i ovaj put snage predvođene komandantom Safetom Zajkom spriječile zauzimanje Sokolja, koje dobiva naziv naselje heroja. U bitci vođenoj na Mijatovića kosi, prilikom koje je osvojeno brdo Žuč, 12. juna 1993. godine poginuo je zamjenik komandanta brigade Safet Isović zvani Tigar sa Žuči. Pet dana poslije (17.6.1993. godine) na istoj Mijatovića kosi poginuo je legendarni komandant 2. viteške brigade Safet Zajko.

Odlikovanja

Na svom viteškom ratnom putu, 38 pripadnika ove brigade odlikovano je najvišim ratnim odlikovanjem Zlatni ljiljan. Za naročito ispoljene zasluge u odbrani Republike, zaštiti građana, iskazanoj hrabrosti, odlučnosti i požrtvovanju u izvršavanju borbenih i drugih zadataka, kao i ostvarenim ukupnim rezultatima u borbi protiv agresora 15. aprila 1993. godine Naredbom Štaba vrhovne komande OS RBiH, povodom prve godišnjice Armije RBiH, Drugoj motorizovanoj brigadi dodijeljen je i počasni naziv viteška.