01.10.1992. – Formirana 2. Viteška brdska brigada

Druga viteska brdska2. Viteška brdska brigada formirana je 1.10.1992. godine, od već postojećih jedinica: 15. pješačke brigade TO Novi grad, koja je osnovana 01.07.1992. godine i prvog samostalnog bataljona Okružnog štaba odbrane Sarajevo koji je formiran 19.05.1992. Brigada je formirana na prostoru opštine Novi Grad Sarajevo, u naseljima Buća potok, Boljakov Potok, Briješće i Sokolje, a Naredbom ŠVK OS RBiH, proglašena je Viteškom, među prvim brigadama u Republici BiH.