26.09.1991. – Formirna 122. brigada HV

sto dvadeset druga djakovo122. brigada Hrvatske vojske bila je brigada koja je osnovana 26. rujna 1991. u Đakovu. U početku su brigadu činile dvije pješačke bojne te prateće postrojbe. Usljed pogoršanja opće vojne situacije na istočnoslavonskom bojištu nametnula se potreba daljnjeg povećanja brojnog stanja brigade.

Ustrojstvo

Po svojoj unutarnjoj organizaciji 122. brigada je imala četiri pješačke bojne te ostale prateće postrojbe. Posebno treba istaknuti topničke (mješoviti protuoklopni topnički i mješoviti topnički divizijun) i protuzračne brigadne postrojbe koje su, uz dijelove pješačkih postrojbi, vrlo često uzimale aktivnog učešća i u borbenim djelovanjima na drugim kriznim žarištima (prostor Posavlja). Tijekom 1992. dolazi do postupnog preustroja i demobilizacije 122. brigade. Većim dijelom njezini pripadnici se vraćaju svojim mirnodopskim aktivnostima, ali dio ih popunjava i redove profesionalnih postrojbi.

Odlikovanja

Odlikovana je Redom Nikole Šubića Zrinskog, za iskazano junaštvo njezinih pripadnika u Domovinskom ratu.