19.09.1992. – Savezna Republika Jugoslavija izbačena iz UN-a

JugoslavijaSavjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija je na sjednici održanoj 19. septembra 1992. godine donio odluku da takozvana Savezna Republika Jugoslavija ne može predstavljati bivšu Socijalističku Federativnu Republiku Jugoslaviju u svjetskoj organizaciji. Prilikom glasanja u Savjetu bezbjednosti dvanaest zemalja ovog petnaestočlanog tijela UN glasalo je za prijedlog Evropske zajednice koja je zatražila zabranu predstavljanja SFRJ — države koja više ne postoji. Tri zemlje su bile uzdržane.
Na ovaj način je praktično ozvaničeno da bivša Jugoslavija vise ne postoji, a da bi to dobilo i potpuni legitimitet potrebno je da se o tome izjasne i zemlje članice UN na zasjedanju Generalne skupštine. Sudeći po raspoloženju ovog zasjedanja koje je počelo prije par dana, gotovo je sigurno da će biti potvrđena odluka Savjeta bezbjednosti. Nakon ovakvog ishoda u Savjetu bezbjednosti i očekivane odluke Generalne skupštine UN nova država formirana od bivših jugoslovenskih republika — Srbije i Crne Gore tzv. SR Jugoslavija mora podnijeti zahtjev za prijem u Ujedinjene nacije. Kao što je poznato, premijer tzv. Jugoslavije je u Moskvi najavio tu mogućnost ali je njegova izjava izazvala pravu buru negodovanja u tzv. Jugoslaviji. Medutim, pokazalo se da je premijer još ni od koga priznate države mnogo vidovitiji i realniji od svojih sunarodnika.