Video: „Izolacioni logor za Srbe“ u Visokom?

06. augusta 1992. godine – Međunarodna komisija Crvenog križa iz Ženeve, sa sjedištem u Zagrebu posjetila „Izolacioni logor za Srbe“ u Visokom – Kasarna  „Ahmet Fetahagić“.

Vezana objava: Изолациони логор за Србе ТО Високо: Прва посјета МКЦК

Na ovu temu u Visokom se šutilo u ratu, a šuti se i poslije rata.

Sa druge strane izdate su knjige svjedoćenja:

Vezana objava: LOGORI ZA SRBE U BIH 1992-1995: VISOKO (srbiubih.com – Boris Radaković)

PDF knjiga:  „Ratni zločini nad Srbima opštine Visoko (1992-1995)“

“Logor u kasarni  „Ahmet Fetahagić“ postaće jedno od mučilišta za Srbe iz Visokog, kojeg su lokalne vlasti nazvale  „Izolacioni logor za Srbe“. Upravnik logora bio je Zijad Kadrić, nastavnik matematike iz Visokog, koji je za rad u logoru bio odgovoran tzv. Štabu TO Visoko – komandantu Opštinskog štaba TO Kadiru Jusiću. Kroz ovaj logor će od 1992, pa do njegovog zatvaranja 1994. godine, proći 578 logoraša, od toga: 526 muškaraca, 43 žene (42 Srpkinje i 1 Muslimanka) i 9 maloljetne djece.”

Istine radi, donosimo video materijal iz ratnog perioda na ovu temu

M.H. – veterani.ba