28. 06. 1992. – Napad na agresorske položaje na pravcu: selo Prijeko – Dobranjsko brdo – Mandino brdo, općina Visoko prema Ilijašu

Napad na agresorske položaje na pravcu: selo Prijeko – Dobranjsko brdo – Mandino brdo, općina Visoko prema Ilijašu, izveden je 28. 06. 1992. godine. Jedinice OpŠO Visoko (970 boraca) izvele su napad na položaje Ilijaške brigade SCA (704 vojnika). Cilj napada je djelimično ostvaren: oslobođeno je oko 1,5 km2 sa selima Huma i dio sela Zbilje te značajna kota Hrašće. U ovom napadu jedinice OpŠTO Visoko su imale 7 poginulih i 13 teže ranjenih boraca. Prema vlastitom priznanju gubici SCA su bili 4 poginula i 8 teže ranjenih vojnika.

(Obrazac 1, 1. k., 10. 04. ’97.)