Promocija autorskih djela Hasiba Mušinbegovića (Video-Foto)

23. novembra: KSC Altindag, Visoko

Povodom Dana državnosti BiH – 25. novembra, uprilićena je promocija knjiga autora brigadira Armije RBiH, mr.sci. Hasiba Mušinbegovića

Promotori knjiga:
Dr. Mesud Šadinlija,
Dr. Ibrahim Krzović,
Dr. Enver Imamović.

10 autorskih knjiga; „Operacija Vlašić”, „Monografija zlatni ljiljani i odlikovani pripadnici Armije R BiH 1992.–1995. godine”, „Drugi korpus slobodi pjeva“, „Sloboda 7. korpusa”, „Armija ljiljana 2. korpusa“, “Bedr i u Bosni” i “Boj odbrana Bugojna 1993.”, „Na razmeđu milenija“, „33.055 ZA DRŽAVU, suverenu nezavisnu Republiku Bosnu i Hercegovinu“, „Treći korpus Armije RBiH“ (sa grupom autora).

Hasib Mušinbegović rođen je 1952. godine u Visokom. Visokoškolsko obrazovanje stekao je školujući se na Vojnoj akademiji kopnene vojske u Beogradu.

Magistrirao je 2010. godine na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, na temu: Sigurnosne determinante demografskih promjena na prostoru srednje Bosne u periodu od 1992. do 2005. godine, pod mentorstvom prof. dr. Beridan Izeta.

U toku Odbrambeno-oslobodilačkog rata 1992-1995., branio je Bosnu gdje je to zatrebalo; bio je u više garnizona (Sarajevo, Visoko, Zenica, Sarajevo, Travnik, Sanski Most) i u više korpusa (1., 3., 6. i 7.)

Armije RBiH. U OOR je obavljao dužnosti: komandanta odreda, komandanta brigade (Četvrte brdske – Visočke, pa 302. motorizovane brigade Visoko), načelnika protivzračne odbrane 3. korpusa Armije RBiH, te pomoćnika za moral komandanta 7. korpusa Armije RBiH. Na ovoj dužnosti dočekao je kraj rata u činu brigadira koji je dobio vanredno 1995.

U mirnodopskom periodu obavljao je više značajnih dužnosti u Zajedničkoj komandi vojske FBiH (Načelnik Odjeljenja za informiranje, sport, vjeru i kulturu, 1997-2001.) i Ministarstvu odbrane u Glavnoj inspekciji odbrane (inspektor za civilno-vojne odnose, 2001-2007.). U penziju je stupio početkom 2008. godine. Godine 2014. dodijeljena mu je Povelja općine Visoko.

Promotori o autorskim djelima

Mesud Šadinlija, doktor historijskih nauka, naučni saradnik Instituta za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu.

Autor je 4 knjige i većeg broja naučnih i stručnih radova iz oblasti savremene i vojne historije.

Od prvog do zadnjeg dana Odbranbeno-oslobodilačkog rata bio je pripadnik Armije RBiH i u njoj obavljao razne dužnosti kao borac i starješina u komandama bataljona, brigade, divizije i korpusa.

Službovao je kao oficir Vojske Federacije BiH, a u periodu od 2002. do 2009. bio je Načelnik Arhiva Armije RBiH.

 

Dr. Ibrahim KRZOVIĆ, historičar umjetnosti, profesor emeritus

Autor je više knjiga, stručnih radova, elaborata.

Nosilac više tematskih, te monografskih i retrospektivnih izložbi bosanskohercegovačkih umjetnika, kao i izložbi savremene bosanskohercegovačke grafike  u INOSTRANSTU, član više stručnih timova na istraživačkim projktima iz oblasti umjetnosti –crtež i grafika, arhitektura, na jugoslovenskom i BH nivou;

Osnivač Katedre za historiju umjetnosti na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu.

 

 

Dr. Enver Imamović, historičar, autor brojnih knjiga o prošlosti Bosne i Hercegovine, autor državnih i vojnih obilježja s ljiljanom, ratni direktor Zemaljskog muzeja BiH.

 

Hasib Mušinbegović se permanentno obrazuje, piše knjige o ratu i bavi muzikom. Strastveno istražuje Odbrambeno-oslobodilački rat protiv agresije 1992-1995. godine. Izuzetno je aktivan u nevladinom sektoru. Vjerovatno da se i sami pitate kako stiže sve to.

Danas živi, piše i slobodoumno se bavi politikom u rodnom gradu Visokom i svom Sarajevu. Predsjednik je nekoliko udruženja, u kojima mlade podučava da preuzmu njegovu ulogu.

 

visoko.ba

Foto galerija: