13. 07. 1992. – Ovladavanje jedinica Armije RBiH Zavidovići rejonom naselja Drugi kilometar, koje se nalazi iznad raskrsnice puteva Zavidovići – Žepče – Gostović

Ovo prigradsko naselje na samom ulazu u dolinu Gostović formiralo
je paravovnu jedinicu SCA jačine čete, postavilo barikadu na rasksnici puteva Zavidovići – Žepče – Gostović i nije dozvoljavalo prolazak Bošnjacima prema Žepču i Zenici. Zbog  toga se morao koristiti obilazni makadamski put uz lijevu obalu rijeke Bosne kako bi se moglo doči do „autoputa“. Ali i on je bio nesiguran. Uočivši odlučnost da se put deblokira (u početku pregovorima, koji nisu uspjeli), prvo stanovništvo a zatim pod borbom i paravojna jedinica SDS, pod zaštitom noći, izvukli su se u pravcu sela Ljeskovica. Nije bilo poginulih niti ranjenih ni na jednoj strani. U ovoj oslobodilačkoj akciji sa jedinicama
OpŠTO Zavidovići učestvovala je u borbi i jedinica HOS-a Zavidovići. Oslobođena je privremeno okupirana teritorija površine oko 2 km2 i na njoj najznačajnije naselje – naselje Drugi kilometar. Stvorene su pretpostavke za oslobađanje cjelokupne doline rijeke Gostović; obezbijeđena je fizička povezanost Odreda Gostović i ostalih jedinica OpŠO Zavidovići.