15. 08. 1992.-Napad jedinica OpŠTO Visoko na položaje Ilijaške brigade SCA u rejonima sela: Tekija i Vratnički Han (Donja Vratnica), općina Visoko prema Ilijašu

Napad jedinica OpŠTO Visoko na položaje Ilijaške brigade SCA u rejonima sela:
Tekija i Vratnički Han (Donja Vratnica), općina Visoko prema Ilijašu, izveden je 15. 08.
1992. godine.

Jedinice OpŠO Visoko (Odred TO Moštre u sadjejstvu sa 3. odredom), pokušalo
je ovladati dijelom okupirane teritorije od Vratničkog Hana prema Podlugovima,
na komunikaciji Visoko – Ilijaš. Na ovom području položaje su držale jedinice Ilijaške
brigade SCA. Bez vlastitih gubitaka, zadatak je djelimično ostvaren, oslobođen je dio
naselja Donja Vratnica – zaseoci Tekija i Vratnički Han.

(Obrazac 1, 1. k., 18. 06. ‘97.)