Pokušaj deblokade Sarajeva sa teritorije općine Viosko 03. 05. 1992. nije uspio

Tog dana JNA je uhapsila na aerodromu Sarajevo predsjednika Predsjedništva RBiH, Aliju Izetbegovića i odvela ga u kasarnu u Lukavici. OpŠTO Visoko ( a vjerovatno i ostale jedinice TO) je dobio naređenje od ŠTORBiH da krene sa svim jedinicama prema Sarajevu. Jedinice OpŠTO VISOKO (992 borca) su krenule u opći napad pravcima Kula Banjer- Čekrčići i Kralupi- Ilijaš, s ciljem deblokade Sarajeva. U sadjejstvu po cilju ali na svom pravcu bile su jedinice OpTO Breza (240 boraca 1. odreda). Blokadu puteva prema Sarajevu su držale jedinice Ilijaške brigade SCA (1. 200 vojnika) u sadjejstvu sa jedice Ilidžanske brigade SCA (180 vojnika.). Rezultati napada, s obzirom na cilj, bili su slabi; s obzirom na zadatak djelimično su ostvareni. Zarobljeno je 118 agresorskih vojnika, ali nije utvrđen podatak koliko je bilo poginulih i ranjenih. Jedinice OpŠto su zaplijenile: 126 kom. PN, dosta mina i pješadijske municije te 34 kom. raznih radio uređaja. Oslobođeno je od paravojnih snaga SDS-a Visoko oko 14 km/kvadratnih u područjima sela: Kula Banjer, Goruša, Lužnica, Donji Podvinjci, Ravne i Dobro-općina Visoko. U rejonu sela Dobro jedinice SCA su prema vlastitom priznanju imale 9 poginulih vojnika. U napadu, jedinice OpŠTO Visoko imale su: 8 poginulih, 14 teže ranjenih i 4 zarobljena borca. (Obrazac 1, 1. k., 09. 04. 1997.)

Izvor: “Na razmeđu milenija” Hasib Mušinbegović