Najava SAMOSPALJIVANJA u Tešnju: Suad Ibrahimović, ratni kapetan tešanjske odbrane (Video)

suadSuad Ibrahimović, ratni kapetan tešanjskog Samostanog PDO – OG 7 Jug, Armije Republike BiH namjerava vratiti oficirske činove Bakiru Izetbegoviću, predsjedavajućem Predsjedništva BiH, te izvršiti SAMOSPALJIVANJE ispred općinskog zdanja u Tešnju.

Porodicu s četvero djece prehranjuje radom u Hrvatskoj, prolazeći kroz kanalizaciju –  ilegalno, i plaćajući takav prolaz 50 KM.
Plenum građana u Tešnju većinom čine borci kao Suad Ibrahimović i radnici, koji su ostali bez posla s neuvezanim radnim stažom, i nemogućnošću da nađu nova zaspolenja.

Plenum građana je postavio šatorsko naselje u parku – nasuprot Općine Tešanj.
Zahtjeve iz nadležnosti lokalne zajednice, smanjenje paušala i naknada u općini i objavljivanje spiskova o dodjeli nepovratnih sredstava, vlast pokušava relativizirati. Ogorčenje Plenuma građana i javnosti još više je podgrijala izjava tešanjskog lidera SDA i zastupnik u državnom parlamentu Šemsudina Mehmedovića koji je demonstrante nazvao IZDAJNICIMA.

Priču Suada Ibrahimovića donosimo u video izdanju, u nadi da će odustati od namjere – SAMOSPALJIVANJA.

Ako ratni kapetan tešanjske odbrane Suad Ibrahimović vrati svoj oficirski čin Bakiru Izetbegoviću bit će to sramota svih aktera političke zbilje u BiH, prije svega aktuelne vlasti.
Ako se Suad Ibrahimović SAMOSPALI pred općinskim zdanjem u Tešnju bit će to sramota svih građana, prije svega Tešnja, potom ZDK, onda F BiH, i konačno države BiH.
Nadamo se da do toga neće doći i da će svi akteri društvene zajednice najozbiljnije shvatiti odlučnost Suada Ibrahimovića, te velike većine građana koji djele istu ili sličnu životnu priču.

www.magazinplus.eu