Ratni 12. maj 1992.; Osnovana Vojska Republike Srpske

VojskaRSVojska Republike Srpske (VRS) je bila vojna sila Republike Srpske od 1992. do 2005. godine za vrijeme i poslije Rata u BiH. Naslijedila je tadašnju JNA na teritoriji BiH, što u vojnom kadru, što u infrastrukturi i naoružanju. Finansirana je iz Beograda, kako za vrijeme Rata u BiH, tako i nakon Dejtonskog sporazuma. Tek nakon jačeg angažmana međunarodne zajednice u BiH, finansiranje VRS-a iz Beograda je prestalo.

VRS zajedno sa ostalim srpskim snagama je bila jedna od strana u ratu u Bosni i Hercegovini od 1992. do 1995. godine. Gotovo svo ratno rukovodstvo VRS-a je optuženo ili osuđeno pred MKSJ za najteže zločine po međunarodnom pravu, što uključuje etničko čišćenje, zločine protiv čovječnosti, ratne zločine, urbicid, kulturocid i genocid. VRS je jedina vojska u svijetu koja je osuđena za genocid pred Haaškim tribunalom.

Od 1. januara 2006. nakon reforme odbrane u BiH, VRS je integrisana u sastav Oružanih snaga Bosne i Hercegovine i nastavlja tradiciju kroz Srpski puk u OS BiH

Osnovana je 12. maja 1992 godine na sjednici Narodne skupštine Republike Srpske u Banja Luci kao vojna sila Srba u BiH. Za prvog komandanta Glavnog štaba VRS postavljen je general-pukovnik Ratko Mladić.

bs.wikipedia.org