Armija Republike Bosne i Hercegovine

armije-rbihArmija Republike Bosne i Hercegovine (Armija RBiH ili ARBiH) je bila zvanična oružana snaga Republike Bosna i Hercegovina za vrijeme agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu. Armija RBiH je osnovana 15. aprila 1992. što se slavi kao Dan armije. Armija je nakon Dejtonskog sporazuma definisana kao bošnjačka komponenta Vojske Federacije Bosne i Hercegovine, a nakon reforme odbrane transformisana je u Bosanske rendžere, jednu od tri pukovnije u okviru Oružanih snaga Bosne i Hercegovine.

Generali:
* Sefer Halilović (prvi zapovjednik Armije RBiH, na funkciji kao načelnik Glavnog štaba Armije RBiH)
* Jovan Divjak (zamjenik načelnika)
* Stjepan Šiber (zamjenik načelnika)
* Rasim Delić (komandant Armije RBiH, nakon ustanovljavanja te funkcije)
* Mustafa Hajrulahović Talijan (prvi komandant Prvog korpusa Armije RBiH)
* Vahid Karavelić (drugi komandant Prvog korpusa Armije RBiH)
* Nedžad Ajnadžić (treći komandant Prvog korpusa Armije RBiH)
* Željko Knez (prvi komandant Drugog korpusa Armije RBiH)
* Hazim Šadić (drugi komandant Drugog korpusa Armije RBiH)
* Sead Delić (treći komandant Drugog korpusa Armije RBiH)
* Enver Hadžihasanović (prvi komadant Trećeg korpusa Armije RBiH)
* Mehmed Alagić (drugi komandant Trećeg prvi komandant Sedmog korpusa Armije RBiH)
* Kadir Jusić (treći komadant Trećeg korpusa Armije RBiH)
* Sakib Mahmuljin (ćetvrti komadant Trećeg korpusa Armije RBiH)
* Arif Pašalić (prvi komandant Četvrtog korpusa Armije RBiH)
* Sulejman Budaković Tetak (drugi komandant Četvrtog korpusa Armije RBiH)
* Ramiz Dreković (prvi komandant Petog korpusa i treći komandant Četvrtog korpusa Armije RBiH)
* Atif Dudaković (drugi komandant Petog korpusa Armije RBiH)
* Salko Gušić (prvi komandant Šestog korpusa Armije RBiH)
* Galib Hodžić ((drugi komandant Šestog korpusa Armije RBiH)
* Blaž Kraljević (komandant HOS-a i član Glavnog štaba Armije RBiH)

Historija
Armija RBiH je zvanično osnovana 15. aprila 1992, od jedinica Teritorijalne odbrane BiH, i organiziranih dobrovoljaca. Nakon Deytonskog sporazuma zajedno sa HVO je tranformirana u Vojsku Federacije Bosne i Hercegovine.

Armija RBiH je bila organizovana u korpuse na regionalnoj osnovi.Tako je npr. 4.korpus ARBiH branio Hercegovinu, a 5.korpus Cazinsku Krajinu.

1. korpus: Sarajevo
2. korpus: Tuzla
3. korpus: Zenica
4. korpus: Mostar
5. korpus: Bihać
6. korpus: Konjic, formiran 9. juna 1993.
7. korpus: Travnik, formiran 26. februara 1994.

Najčešći simbol je ljiljan. Grb Armije RBIH je zapravo grb RBIH uz neke dodatke kao što su dva zlatna mača koji prolaze dijagonalno kroz grb i vojni natpisi iznad grba.

Zlatni ljiljan

Zlatni ljiljan je najveće odlikovanje za jednog pripadnika ARBiH. Dobiva se za ekfikasnost odrađivanja svrhe i cilja ARBiH.

Svrha i cilj

Očuvanje i protekcija Bosne i Hercegovine i cjelukupnost njene teritorije kao suverene,nezavisne,slobodne države svih njenih građana. Akcija odbranbene borbe Bosne i Hercegovine je zbog uspješnosti u borbama prerasla u oslobodilačku borbu koja je zaustavljena potpisivanjen Daytonskog mirovnog sporazuma.