Na današnji dan poginuo Karić Sead (1952 – 1992)

Karic_Sead_22.10.Karić Sead (1952 – 1992)

Rođen 16.01.1952. godine u Ozrakovićima – Visoko, gdje je i živio. Pripadnik SJB Visoko od 08.04.1992. godine. Poginuo 22.10.1992. godine u rejonu Paljike -Visoko, kao pripadnik Posadnog bataljona. Proizveden u čin poručnika. Ukopan 23.10.1992. godine na mezarju “Rosulje” u Arnautovićima – Visoko. Posthumno je dobitnik priznanja “Zlatna policijska značka”.

Na današnji dan umro Brotlija Nijaz (1972 – 1995)

Brotlija_Nijaz_14.10.Brotlija Nijaz (1972 – 1995)

Rođen 07.02.1972. godine u Buzić Mahali – Visoko, gdje je i živio. Pripadnik jedinica Armije BiH od 24.04.1992. godine. Ranjen 12.10.1995. godine u rejonu Brezik – Bosanska Krupa, kao pripadnik 146. lbr. Podlegao ranama 14.10.1995. godine u RMC Bihać. Proizveden u čin poručnika. Ukopan 16.10.1995. godine na mezarju u Buzić Mahali – Visoko.

Na današnji dan umro Smailagić Efraim (1964 – 1992)

Smailagic_Efraim_11.10.Smailagić Efraim (1964 – 1992)

Rođen 22.06.1964. godine u Buziæima – Visoko, gdje je i živio. Pripadnik jedinica Armije BiH od 08.04.1992. godine. Ranjen 28.06.1992. godine u rejonu fabrike konfekcije KTK Visoko, kao pripadnik OpŠTO – 2. odred. Podlegao ranama 11.10.1992. godine u bolnici u Zagrebu – Hrvatska. Ukopan 19.10.1992. godine na mezarju u Buzićima – Visoko.

 

Na današnji dan poginuo Skopljaković Berzad (1973 – 1994)

Skopljakovic_Berzad_10.10.Skopljaković Berzad (1973 – 1994)

Rođen 26.07.1973. godine u Sebilju – Kakanj, nastanjen u Radovlju – Visoko. Pripadnik MUP-a BiH od 17.06.1993. godine. Poginuo 10.10.1994. godine u rejonu Moševičko brdo – Ilijaš, kao pripadnik Odreda policije za specijalne namjene “Lasta”. Ukopan 12.10.1994. godine na mezarju u Radovlju – Visoko.