25.06.1992. – Formiran 3. odred OpŠTO Visoko

ratna akcija43. odred OpŠTO Visoko formiran je 25. juna 1992. godine. Formiranje odreda izvršeno je na osnovu mobilizacijskih poziva OpSNO Visoko iz svih MZ Općina Visoko i iz svih struktura stanovništva. U komandu ovog odreda ušli su: Mušinbegović Hasib, Memagić Ismet, Hasić Nezir, Čelebić Hasan, Gazić Edin, Kapetanović Ismet, Čakić Goran, Bajtarević Refik, Karčić Bekir, Uzunalić Avdo, Dervišević Mufid, Provalić Ferid, Selimović Midhat i Suša Ejub.
Continue reading “25.06.1992. – Formiran 3. odred OpŠTO Visoko”

Na današnji dan poginuo Mušija Naser (1970 – 1995)

Musija_Naser_21.06.Mušija Naser (1970 – 1995)

Rođen 08.10.1970. godine u Uvorićima – Visoko, gdje je i živio. Pripadnik jedinica Armije BiH od 20.04.1992. godine. Poginuo 21.06.1995. godine u rejonu Kralupa – Visoko, kao pripadnik 136. bbr. Proizveden u čin nadporučnika. Ukopan 23.06.1995. godine na mezarju u Uvorićima – Visoko. Posthumno je dobitnik priznanja “Zlatni ljiljan”.

 

2012. / Video: Razoružavanje “Bataljona Zimča” Ilijaške brigade SCA 20. juna 1992. godine

HasibMusinbegovicYimcaBrigadir Armije RBiH mr.sc. Hasib Mušinbegović, danas je na Okruglom stoku na temu “Sjećanje na 20. juni ’92.” – “Ustroj, lična i materijalna formacija agresorskih snaga Bataljona Zimča”, a u okviru obilježavanja Dan mjesnih zajednica Moštre, Zimča, Kološići i Orašac Continue reading “2012. / Video: Razoružavanje “Bataljona Zimča” Ilijaške brigade SCA 20. juna 1992. godine”

20.06.1992. – Razoružavanje “Bataljona Zimča” Ilijaške brigade SCA

Zimca1Punom angažmanu jedinica OpŠTO Visoko na stvaranju preduvjeta za deblokadu Sarajeva smetalo je to što je u svojoj pozadini, između Visokog i Kaknja, imao netaknut agresorski Bataljon Zimča i Odred Paljike, koji je bio neprekidna prijetnja da udari u leđa  jedinicama u napadu prema Sarajevu.

Continue reading “20.06.1992. – Razoružavanje “Bataljona Zimča” Ilijaške brigade SCA”

Na današnji dan umro Ademović Benks (1975 – 1995)

Ademovic_Benks_20.06.Ademović Benks (1975 – 1995)

Rođen 23.06.1975. godine u Nirnbergu – Njemačka, nastanjen u Visokom. Pripadnik jedinica Armije BiH od 09.04.1992. godine. Ranjen 19.06.1995. godine u rejonu Donji Kopači – Visoko, kao pripadnik 135. bbr. Od posljedica ranjavanja podlegao 20.06.1995. godine u RMC Zenica. Ukopan 22.06.1995. godine na mezarju “Varoško polje” Visoko.

20.06.1995. – VRS zaustavila ofanzivna dejstva muslimanskih snaga na pravcu Visoko – Čekrćići i prema Trnovu

VojskaRSInformativna služba Glavnog štaba vojske pobunjenih Srba se u svom saopštenju hvali da je «aktivnom odbranom i protivnapadom na pojedinim pravcima VRS zaustavila ofanzivna dejstva muslimanskih snaga na sarajevskom ratištu, koje su kod Hadžića i na Nišićkoj visoravni, potučene i netjerane u bjekstvo. Jače borbe su vođene tokom noći i jutra na pravcu Visoko – Čekrćići i prema Trnovu, dok su na drugim ratištima zabilježeni neuspješni napadi muslimansko-hrvatske koalicije.