Na današnji dan poginuo Kubura Mustafa (1968 – 1992)

Kubura_Mustafa_30.06.Kubura Mustafa (1968 – 1992)

Rođen 07.06.1968. godine u Ričici – Kakanj, nastanjen u Hlapčevićima – Visoko. Pripadnik jedinica Armije BiH od 27.04.1992. godine. Poginuo 30.06.1992. godine u rejonu Smreke – Visoko, kao pripadnik OpŠTO – 1. odred. Proizveden u čin narednika. Ukopan 02.07.1992. godine na mezarju “Debeli nišan” u Hlapčevićima – Visoko.

 

30.06.1992. – Formiran Posadni bataljnon policije Visoko

AbdulahAhmicPBPNaredbom Vrhovne komande oružanih snaga BiH 30.06.1992. godine formiran je Posadni bataljnon policije Visoko kojeg sačinjava rezervni sastav policije. Bataljon počinje da djeluje 01.07.1992. godine formiranjem komande bataljona u čiji sastav ulaze:
Continue reading “30.06.1992. – Formiran Posadni bataljnon policije Visoko”

Na današnji dan poginuo Porča Mirsad (1954 – 1992)

Porca_Mirsad_28.06.Porča Mirsad ( 1954 – 1992)

Rođen 14.07.1954. godine u Visokom, nastanjen u Grđevcu – Visoko. Pripadnik SJB Visoko od 08.04.1992. godine. Poginuo 28.06.1992. godine u rejonu Vlajčići – Visoko, kao pripadnik OpŠTO – 2. odred. Ukopan 30.06.1992. godine na mezarju u Grđevcu – Visoko. Posthumno je dobitnik priznanja “Zlatna policijska značka”.