Da današnji dan poginuo Bučuk Refik (1956 – 1992)

Bucuk_Refik_04.06Bučuk Refik (1956 – 1992)

Rođen 08.09.1956. godine u Malim Trnovcima – Visoko, gdje je i živio. Pripadnik jedinica Armije BiH od 11.04.1992. godine. Poginuo 04.06.1992. godine u rejonu Uvorići, kao pripadnik OpŠTO Visoko. Ukopan 09.06.1992. godine na mezarju u Malim Trnovcima – Visoko.