28.06.1991. – Formirana 106. brigada Hrvatske vojske

106 brigada HV106. brigada Hrvatske vojske (Osijek) osnovana je 28. juna 1991. godine.

Ratni put

Već početkom jula 1991. jedan vod 1 bojne sudjelovao je u borbama u selu Ćelija. Brigada je svoj najveći obol dala u obrani Osijeka, ali i na mnogim drugim bojištima, kao što je južno bojište i bojište Bosanske Posavine. Kroz brigadu je prošlo preko 10. 000 vojnika, poginulo je 174 pripadnika brigade, a 850 je teže ili lakše ranjeno.

Odlikovanja

Odlikovana je Redom Nikole Šubića Zrinskog, a za iskazano junaštvo njezinih pripadnika u Domovinskom ratu.

hr.wikipedia.org