25.06.1992. – Formiran 3. odred OpŠTO Visoko

ratna akcija43. odred OpŠTO Visoko formiran je 25. juna 1992. godine. Formiranje odreda izvršeno je na osnovu mobilizacijskih poziva OpSNO Visoko iz svih MZ Općina Visoko i iz svih struktura stanovništva. U komandu ovog odreda ušli su: Mušinbegović Hasib, Memagić Ismet, Hasić Nezir, Čelebić Hasan, Gazić Edin, Kapetanović Ismet, Čakić Goran, Bajtarević Refik, Karčić Bekir, Uzunalić Avdo, Dervišević Mufid, Provalić Ferid, Selimović Midhat i Suša Ejub.

3. odred OpŠTO Visoko je jedinica koja je trebala da nastavi sjajne uspjehe prethodna dva odreda i svih samostalnih jedinica u to vrijeme formiranih na teritoriji općine Visoko. Ova jedinica je formirana sa zadatkom da kao manevarska jednica bude na raspolaganju gradu, a posebno Republici BiH, jer je u to vrijeme narasla ideja o brzoj deblokadi glavog grada Sarajeva.

Ratno Predsjedništvo je prihvatilo i podržalo da se jednica prvi put u potpunosti opremi sa svim potrebnim materijalno tehničkim sredstvima, a posebno uniformama, što su borci prihvatili kao izuzetno priznanje.

Uvođenje jednice u borbeno dejstvo bila je izuzetno brzo zbog problema koji su se javili na ratištu.

Već 13. jula 1992. godine 3. pješadijska četa 3. Odreda OpŠTO ušla je u rejon Vratnice i zauzela kosu iznad Oblaka, a 19. jula 1992. godine u 10:00 sati frontalno je izvršeno zauzimanje kasarne u Vratnici sa zadatkom ovladavanja kose Borovi i posjedanja linije Hanovi – Kapela – Igralo. Zadatak je u potpunosti izvršen u 19:00 sati kada je i kompletan odred raspoređen na dostignutoj liniji.

15. septembra 1992. godine dolazi do reorganizacije jedinica Općinskog štaba i formiranja 4. bbr., jedinice 3. odreda vraćene su u rejon Vratnice, gdje dobijaju zadatake utvrđenja rejona Zajezda. U to vrijeme 3. odred je bio interventni odred na čitavom Visočkom frontu.

Istovremeno sa nastavkom borbenih dejstava 3. odred postaje i svojevrstan rasadnik kvalitetnog komandnog i vojničkog kadra. Komadant ovog odreda Hasib Musinbegović odlazi na dužnost komadanta 4. bbr., a zlatni ljiljan Hodžić Mehmed odlazi za pomoćnika komadanta Udarnog odreda 4. bbr., doktor Karčić Bekir odlazi za Načelnika sanitetske službe u 4. bbr. Međutim, odlazak vodećeg kadra nije se osjetio, jer su na njihova mjesta postavljeni mlađe i itekako dobre stariješine. Hasečić Mustafa postavljen je za komadanta 3. odreda, Gazdić Edhem za zamjenika, a doktor Tufek Jasmin za referenta saniteta.

Uporedno sa odvijanjem borbenih dejstava i produženjem linije fronta jedinice 3. odreda odlazile su i na druga ratišta na teritoriji općine Visoko.

– 1. četa odlazi u rejon Vlajčića na ispomoć 2. odredu.
– 3. četa odlazi u rejon Crkvice zajedno sa jednim vodom iz 1. pješadijske čete.

3. odred OS Visoko kao samostalna jedinica prestaje da postoji 09. februara 1993. godine formiranjem 302. mtbr., a njegovi borci zajedno sa odredom Gračanica formiraju 3. bataljon. Kroz 3. odred prošlo je 580 boraca.

www.veterani.ba/www.magazinplus.eu