16.06.1992. – Jedinica OpŠTO Visoko napada jedinica SCA u rejonu sela Vrelo

ratna akcija2Napad jedinica OpŠTO Visoko na jedinicu SCA u rejonu sela Vrelo, općina Visoko, dogodio se 16.06.1992. godine. Izvele su ga jedinice OpŠTO Visoko (Manevarska četa u napadu i jedinica RjŠTO u sadjejstvu). Pokušalo se ovladati rejonom sela Vrela, općina Visoko, kojeg su posjedale jedinice Ljubničkog bataljona Ilijaške brigade SCA. Napad je bio neuspješan. Jedinice u napadu su imale 2 poginula i 3 teško ranjena borca. Nepoznati su gubici jedinica agresora.
Istog dana u napadu na objekat Mandino brdo, općina Visoko prema Ilijašu, jedinice OpŠTO Visoko u sadjejstvu sa jedinicama Željezarskog bataljona Zenica, imale su djelimičan uspjeh: ovladano je teritorijom površine 1 km2 i selom Potok. Jedinice u napadu su imale 2 poginula i 5 teže ranjenih boraca. Jedinice agresora su prema vlastitom priznanju imale 4 poginula vojnika.