03.06.1992. – 06.06.1992. – OPŠTO Visoko – Dejstva u rejonu Dobranjsko brdo i Višegrad

dobranjskoBrdo“Općinski štab Teritorijalne odbrane Visoko neprekidno je radio na stvaranju preduvjeta za deblokadu Sarajeva.
U tu svrhu organiziran je napad na položaje SCA (Srpsko-crnogorskog agresora) u rejonima Dobranjsko brdo i Višegrad.
U sadjestvu su bile jedinice OpŠTO Breza.
Blokadu Sarajeva iz pravca Visokog držala je Ilijaška brigada SCA kojima su u sadejstvu bile jedinice Ilidžanske brigade SCA. S obrizom na postavljeni cilj i zadatke – rezultati napada su bili slabi. Zarobljena su 24 agresorska vojnika ali je nepoznat broj poginulih i ranjenih. Pod svoju kontrolu jedinice OpŠTO Visoko su stavile sela Ćifluk, Orahovac i Jalašje te važne rejone: Pustenjak, Spasovnica i Bukovik na općini Visoko.
Ukupno je oslobođeno oko 3 km/2 okupirane teritorije općine Visoko, koja je bila pod kontrolom ovih snaga SCA.
U ovom napadu jedinice OpŠTO Visoko su imale 3 poginula i 7 teško ranjenih boraca.”

(“Na razmeđu milenija”, autor mr. Hasib Mušinbegović)