Ratni 20.05.’92. – Visoko: Od pripadnika Voda PL-a formiran Vod vojne policije

patriotska_liga_grb20.05.’92. godine – se od pripadnika Voda PL-a (Patriotske lige) formira Vod vojne policije (VP), a izvršeno je formiranje Protivoklopne grupe i Voda protivvazdušne odbrane (PVO).
U okviru Štaba TO (Teritorijalne odbrane) Visoko formira se i prvi ratni orkestar od istaknutih muzičara koji su se nalazili na ovim prostorima.

MAD (Mješiviti artiljerijski divizion) u svoj sastav dobiva i dvije osposobljene H-105 mm i dvije H-122 mm čime je zaokružena struktura naoružanja i divizion je sada veoma jak po vatrenoj moći,jer u svom sastavu ima dvije MB-baterije 120 mm (12MB-120 mm) i jednu haubičku bateriju 2 x TH-152 mm «Nora» + 2 x H-105 mm i osposobljen je da brani ne samo ove prostore nego i šire.

www.magazinplus.eu