30.05.1992.: Ujedinjeni narodi izglasali embargo protiv krnje Jugoslavije

jugoslavijaRezolucijom 757 Vijeće sigurnosti nametnulo sveobuhvatne ekonomske sankcije Saveznoj Republici Jugoslaviji, zbog direktne podrške snagama bosanskih Srba.